ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Msc in Data Science

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Προκήρυξη:

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: "Αλγόριθμοι πλοήγησης και ελέγχου συνεργατικών ρομποτικών συστημάτων"

Η ερευνητική ομάδα Ενσωματωμένων Συστημάτων, Ετερογενών Αρχιτεκτονικών και Επιταχυντών (http://arch.icte.uowm.gr) με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Δρ. Μηνά Δασυγένη, δέχεται υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

1) Ειδικές Αρχιτεκτονικές (custom achitectures)
2) Προγραμματιζόμενες συστοιχίες πυλών στο πεδίο (field-programmable gate array, FPGA)
3) Επιταχυντές (accelerators)
4) Ρομποτική (robotics)
5) Όραση Μηχανής (computer vision)
6) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα (parallel and distributed systems)
7) Ετερογενή Συστήματα (heterogeneous architectures)
8) Λειτουργικά Συστήματα (operating systems)
9) Δίκτυα Βαθιάς Μάθησης (deep learning networks) 
10) Σχεδίαση Υψηλού Επιπέδου (high level synthesis, HLS)
11) Εργαλεία αυτοματοποίησης σχεδιασμού (electronic design automation, EDA)

Ειδικά αυτή την περίοδο, έχει δημοσιευθεί προκήρυξη του εργαστηρίου για το θέμα  "Αλγόριθμοι πλοήγησης και ελέγχου συνεργατικών ρομποτικών συστημάτων" με καταληκτική ημερομηνία 22 Απριλίου 2019 στη διεύθυνση εδώ.

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και οι υποχρεώσεις τους, διέπονται από τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών του ΤΜΠΤ (δείτε εδώ).

Δεν υπάρχει αρχική χρηματοδότηση, αλλά με την καθοδήγηση και την εμπειρία του Επιβλέποντα οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προτάσεις χρηματοδότησης της έρευνας, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων ή υποτροφιών και πιθανώς να βρουν τη χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση μη χρηματοδοτούμενης έρευνας, μπορεί να εκπονείται το διδακτορικό εκτός Κοζάνης, με την προϋπόθεση να υλοποιούν τις ερευνητικές εργασίες που θα τους αναθέτονται έως των καταληκτικών ημερομηνιών και να παρουσιάζουν μια συνεχόμενη πρόοδο στις εβδομαδιαίες συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας του Μ. Δασυγένη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν μια έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα με email στον κ. Μ. Δασυγένη (mdasyg@ieee.org), αφού μελετήσουν τον κανονισμό εκπόνησης που έχει αναφερθεί.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα