Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Mεταδιδακτόρων Ερευνητών στο τμήμα Πληροφορικής

Προκήρυξη:

Υπάρχουν θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων Ερευνητών στην ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων στον Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιορδάνη Κουτσόπουλου (link http://www2.cs.aueb.gr/~jordan/) με δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο email jordan@aueb.gr μέχρι 5/10/2019.

Απαιτούμενα Προσόντα για τις θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων:

 • Ηλικία: μέχρι 28 ετών.
 • 1ο πτυχίο: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής, Εφαρμ. Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Βαθμός 1ου πτυχίου > 7. Μεταπτυχιακό θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστο υπόβαθρο σε μαθηματικά και προγραμματισμό (C/C++, Python, Java ή MATLAB). Ευελιξία στην εκμάθηση προγραμμάτων και πακέτων (Keras, Tensorflow, κ.α.)
 • 2 Συστατικές Επιστολές (θα ζητηθούν πριν την τελική αποδοχή).

Απαιτούμενα Προσόντα για τις θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών:

 • Ηλικία: μέχρι 33 ετών.
 • Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ, ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (IEEE, ACM).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου.
 • 2 Συστατικές Επιστολές (θα ζητηθούν πριν την τελική αποδοχή).
 • Επιθυμητή: προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά προγράμματα

 

Η ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων δραστηριοποιείται σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα σε περιοχές όπως όπως:

 • Smart energy grid
 • AI and machine learning for wireless networks
 • Panoramic (360-degree) video
 • Drone networks and applications
 • Mobile edge computing and mobile edge data analytics
 • Sharing economy • Recommender systems
 • Online and Location-based Advertising


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα