Economic Strategy
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας–Διατροφής

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας–Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην υπ’ αριθμ. 70/31-01-2019 Συνέλευση αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω θέματα:

1. Γενετική προδιάθεση και ρύθμιση βάρους. Αξιολόγηση των γονιδίων στόχων μετά από διατροφικές παρεμβάσεις σε πληθυσμό ενηλίκων υπέρβαρων/παχύσαρκων εθελοντών. Genetic predisposition and weight management. Validation of targeted genes following nutritional intervention trials in overweight/obese adults. Επιβλέπων: Δεδούσης Γεώργιος, Καθηγητής.

2. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των γλυκαντικών και των ενισχυτικών γλυκύτητας, στη διατήρηση απώλειας βάρους και σε δείκτες υγείας σε πληθυσμό παχύσαρκων ενηλίκων και παιδιών. Investigating the effectiveness of sweeteners and sweetness enhancers in maintaining weight loss and in health indices in a population of obese adults and children. Επιβλέπων: Μανιός Ιωάννης, Καθηγητής.

3. Οργάνωση και διακυβέρνηση των γονιδιωματικών κοινών. Organization and governance of genomic commons. Επιβλέπων: Παπανικολάου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής.

4. Γενετικοί παράγοντες που τροποποιούν την αντίληψη του γλυκού στον ελληνικό πληθυσμό. Genetic factors that modify sweet taste perception in Greeks. Επιβλέπων: Παπανικολάου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής.

5. Αξιολόγηση των παραγόντων που εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία του οστίτη ιστού σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Evaluation of bone tissue pathophysiology in patients with chronic kidney disease. Επιβλέπουσα:Τέντα Ρωξάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια.

6. Η επίδραση των φαινολικών συστατικών στην οστεοαρθρίτιδα: μία διατροφική παρέμβαση. The effect of phenolic compounds in osteoarthirtis; a nutritional intervention. Επιβλέπουσα: Καλιώρα Ανδριάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια.

7. Διατροφική παρέμβαση με καινοτόμο προϊόν εδώδιμων μανιταριών σε εθελοντές με Μεταβολικό Σύνδρομο. Α nutritional intervention with an innovative product of edible mushrooms in subjects with the Metabolic Syndrome. Επιβλέπουσα: Καλιώρα Ανδριάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια.

8. Έρευνα και ανάπτυξη διατροφικών και γαστρονομικών προτύπων πιστοποίησης για τη μαζική εστίαση. Research and development of nutritional and gastronomic standards for the food service. Επιβλέπων: Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής.

9. Προσδιορισμός της κατανομής βιοδραστικών μικροσυστατικών τροφίμων σε βιολογικά δείγματα. Distribution of food microconstituents in biological samples. Επιβλέπουσα: Χίου Αντωνία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Απαιτούμενα Προσόντα

Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

1.Κατοχή α) Μ.Δ.Ε. με Ερευνητική Διατριβή, στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης της Διατροφής ή ισότιμου τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή β) κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (4485/2017, άρθρ. 46). Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός εάν:

α) έχουν αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον ερευνητική απασχόληση σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

β) εκπονήσουν ερευνητική διατριβή, σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, πριν ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. για Διδακτορική Διατριβή.

2. Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι 19/02/2019 με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (ειδικό έντυπο) με στοιχεία επικοινωνίας το θέμα, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Ελληνική ή Αγγλική) και τον επιβλέποντα.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου/-ων.
  3. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
  5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
  6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου Γ1/C1). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
  7. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  8. Αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή.
  9. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (αν υπάρχουν).
  10. Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 25/02- 01/03/2019.

Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κα Σοφού Ελένη, καθημερινά 12:00 - 14:00 (εκτός Πέμπτης), Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, τηλ. 210-9549158, ιστοσελίδα www.ddns.hua.gr


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα