Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 17 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Προκήρυξη:

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Σχολών και τους Πτυχιούχους ΑΕΙ Τμήματων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017, άρθρο 38 παρ. 1-3, να υποβάλλουν αίτηση από 19/08/2019 έως και 02/09/2019.

Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού ΕΜΠ (για διπλωματούχους μηχανικούς Σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων Πολυτεχνικών Τμημάτων) ή Διδάκτορα του ΕΜΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Τμημάτων που δεν έχουν την ειδικότητα του Μηχανικού) απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση Προδιδακτορικών μαθημάτων και (β) Εκπόνηση πρωτότυπου διδακτορικού ερευνητικού έργου υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρονος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 έτη.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γραμματείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e- mail: elkar@central.ntua.gr

Για αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΜΠ, εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα