ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (αρ. απόφ. 631/16-03-2018, ΦΕΚ 1300, τ. Β΄, 12-04-2018) προσκαλεί  ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Η υποβολή αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα γίνεται από 01 έως 20 Νοεμβρίου 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος www.arch.uoa.gr/didaktorikes-spoydes.html και στα συνημμένα έγγραφα.

Πρόσκληση

Αίτηση

Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στα τηλ.: 210-7277887, 210- 7277319,   e-mail: PMS-Hist-Arch@arch.uoa.gr.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα