Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Mία (1) Θέση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη θεματική περιοχή «Γεωγραφική εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία» στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προτίθεται να καλύψει 1 θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην πιο κάτω θεματική περιοχή: 

 Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από την 01/09/2019 έως και την 31/10/2019.

 

Διεύθυνση αποστολής: protocol@eled.duth.gr


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα