Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τέσσερις (4) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω περιοχές:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Οπτικές Επικοινωνίες» 

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Μηχανική Μάθηση για Ανάλυση Βίντεο»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού» 

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Σημασιολογικός Ιστός και Επιχειρηματολογία»

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε 15 ημέρες από σήμερα 16/01/2019 (ημέρα δημοσίευσης στον τύπο) τα εξής  δικαιολογητικά:

 

1)  Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή  για την οποία ενδιαφέρονται.

2)  Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).

3)  Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη  αναγνωρίσεως από το  ΔΟΑΤΑΠ. 

 

Λοιποί τίτλοι σπουδών.

4)  Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.

5)  Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

6)  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7)  Δύο φωτογραφίες.

 

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998410.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ε. Αγγελής

Καθηγητής


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα