Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Νεφρολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη:

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Νεφρολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Σαραφίδη στο πεδίο «Νεφρολογία»

Απαιτούμενα προσόντα
1. Ειδικός ή ειδικευόμενος Νεφρολόγος
2. Τουλάχιστον 2 δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά του PubMed
3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4. Σύντομο βιογραφικό (2 σελίδων)
5. Συστατικές επιστολές θα ζητηθούν μόνο σε περίπτωση διαγωνιστικής συνέντευξης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την 18.2.2019 στη γραμματεία της Νεφρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, τηλέφωνο  2310992796, 2310892382.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα