Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Δύο (2) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Ψυχοακουστικής του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Προκηρύσσονται δύο θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Ψυχοακουστικής, του Α.Π.Θ., με επιβλέπουσα Καθηγήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Μαρία Ηλιάδου στο πεδίο «Νευροεπιστήμη της Ακουστικής Αντίληψης».

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής, ή γνωστικού αντικειμένου όπως Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Αγωγή, Μουσικής, Παιδαγωγικό, Αγγλικής Γλώσσας, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (θα εκτιμηθεί η συνάφεια με Ακουστική

Αντίληψη και Ερευνητική Μεθοδολογία)

Γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency

Συμμετοχή σε παρουσιάσεις σε συνέδρια και τουλάχιστον μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό για τους πτυχιούχους Ιατρικής και δύο τουλάχιστον για τους μη Ιατρούς (θα εκτιμηθεί αν είναι κοντά στο γνωστικό πεδίο της Νευροεπιστήμης της Ακουστικής Αντίληψης).

Παραμονή στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για τις ανάγκες της εκπόνησης της διατριβής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που να αντιστοιχούν στα ανωτέρω Βιογραφικό σημείωμα

Η προθεσμία είναι ανοιχτή μέχρι πλήρωσης των θέσεων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε ΜΟΝΟ το βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: viliad@auth.gr

Associate Professor Vasiliki Maria (Vivian) Iliadou Otorhinolaryngologist Clinical Psychoacoustics Laboratory 3rd Psychiatric Clinic AHEPA Hospital Neuroscience Division Medical School postal code 54124 Aristotle University of Thessaloniki tel. +302310994739

A European Perspective on Auditory Processing Disorder-Current Knowledge and Future Research Focus at Frontiers Neurology, 21 November 2017 |
https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00622


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα