ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Κλινικές Μελέτες, Σχεδιασμός και Εκτέλεση

Πανεπιστήμιο Πατρών: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα `Μαθηματική μοντελοποίηση σε κυψελίδες καυσίμου΄, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ

Προκήρυξη:

Μια θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι διαθέσιμη με θέμα τη Μαθηματική μοντελοποίηση και πειραματική προσέγγιση ηλεκτροχημικών και φυσικοχημικών διεργασιών σε κυψελίδες καυσίμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πτυχίο Φυσικού. Η κατοχή διπλώματος εξειδίκευσης (M.Sc.) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, και σε αυτή την περίπτωση, η εμπειρία στη χρήση τεχνικών μοντελοποίησης φυσικοχημικών διεργασιών και η καλή γνώση προγραμματισμού κρίνονται σημαντικά προσόντα. Απαραίτητο προσόν είναι, επίσης, η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), φορέα υποδοχής της πράξης ΑΕΝΑΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στις διευθύνσεις neoph@iceht.forth.gr και cc: riadal@iceht.forth.gr.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την απονομή υποτροφίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Μαρία Δαλέτου, τηλ.: 2610965213, e-mail: riadal@iceht.forth.gr.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα