Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην υπ’ αριθμ. 62A/24-05-2018 Συνέλευση αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω θέματα:

1.Βιοπληροφορική ανάλυση διατροφικών και γενετικών δεδομένων για την διάγνωση και πρόγνωση της μη αλκοολικής λιπώδους διήθησης του ήπατος/στεατοηπατίτιδας (NAFLD/NASH)./ Bioinformatic analysis of dietary and genetic data for the diagnosis and prognosis of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/steatohepatitis (NAFLD/NASH) – Επιβλέπων: Δεδούσης Γεώργιος

2. Μελέτη παραγωγής προϊόντων ροδάκινου ήπιας θερμικής επεξεργασίας. (Διαδικασία παραγωγής, αξιολόγηση ποιότητας, προσομοίωση απορρόφησης συστατικών, μέτρηση γλυκαιμικού δείκτη). Minimally heat processed fruits. Production process, quality assessment, mass transfer processes in fruits, determination of glycaemic index) – Επιβλέπων Καραθάνος Βάιος

3. Mελέτη εκτίμησης της κατάστασης θρέψης ασθενών με νόσο Crohn/ Assessment of the nutritional status in patients with Crohn' s disease. Επιβλέπουσα: Κοντογιάννη Μερόπη

4. Πρεβιοτική, ανοσορυθμιστική και αντικαρκινική δράση των β-γλυκανών βασιδιομυκήτων του ελλαδικού χώρου: μια μηχανιστική μελέτη/Investigation of mechanisms connecting the prebiotic, immunomodulatory and anti-cancer activity of fungal beta-glucans from Greek habitats - Επιβλέπουσα: Κυριακού Αδαμαντίνη

5. Επίδραση της χορήγησης κολοκυθόσπορου και κολοκυθέλαιου στη λειτουργικότητα αιμοπεταλίων και σε βιοχημικούς δείκτες υγείας διαβητικών ασθενών /Effect of pumpkin seed and pumpkin seed oil supplementation on platelet functionality and biochemical profile of diabetic patients – Επιβλέπων: Νομικός Τζώρτζης

6. Επίδραση της χορήγησης ελαιολάδου πλούσιου σε φαινολικές ενώσεις στη λειτουργικότητα αιμοπεταλίων και σε βιοχημικούς δείκτες υγείας διαβητικών ασθενών/ Effect of phenolic-rich olive oil supplementation on platelet functionality and biochemical profile of diabetic patients – Επιβλέπων: Νομικός Τζώρτζης

7. Οργάνωση και διακυβέρνηση των γονιδιωματικών κοινών/Organization and governance of genomic commons – Επιβλέπων: Παπανικολάου Γεώργιος

8. Γενετικοί παράγοντες που τροποποιούν την αντίληψη του γλυκού/ Genetic factors that modify sweet taste perception – Επιβλέπων: Παπανικολάου Γεώργιος

9. Φαρμακευτική και Διατροφική Φροντίδα στην Ογκολογία μέσω Συστημάτων Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων/Pharmaceutical and Nutritional Care in oncology through Clinical Decision Support Systems – Επιβλέπουσα: Σκουρολιάκου Μαρία

10. Η επίδραση των κατεχολαμινών στο ενδοπλασματικό δίκτυο των επιθηλιακών κυττάρων των σιελογόνων αδένων./Catecholamine-induced endoplasmic reticulum modulation in salivary gland epithelial cells. Επιβλέπουσα: Τέντα Ρωξάνη

11. Αξιολόγηση των παραγόντων που εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία του οστίτη ιστού σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια./Evaluation of bone pathophysiology and lifestyle parameters in patients with chronic kidney disease. – Επιβλέπουσα: Τέντα Ρωξάνη

12. Διερεύνηση των in vitro και in vivo αντιφλεγμονωδών και αντι-αιμοπεταλιακών μηχανισμών φυσικού εκχυλίσματος από υπο-προϊόντα οινοποίησης μέσω επίδρασης στο μεταβολισμό και τις δράσεις του PAF./Investigation of in vitro and in vivo antiinflammatory and anti-platelet mechanisms of wine by-products natural extract by modulating PAF metabolism and actions. Επιβλέπουσα: Φραγκοπούλου Ελισάβετ

13. Προσδιορισμός της κατανομής βιοδραστικών μικροσυστατικών τροφίμων σε βιολογικά δείγματα μετά από διατροφική παρέμβαση. Detection and distribution of food phytochemicals in biological samples post intervention- Επιβλέπουσα: Χίου Αντωνία

Απαιτούμενα Προσόντα

Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

 1. Κατοχή α) Μ.Δ.Ε. με Ερευνητική Διατριβή, στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης της Διατροφής ή ισότιμου τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή β) κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (4485/2017, άρθρ. 46). Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός εάν:

α) έχουν αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον ερευνητική απασχόληση σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

β) εκπονήσουν ερευνητική διατριβή, σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, πριν ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. για Διδακτορική Διατριβή.

 1. Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι 13/06/2018 με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (ειδικό έντυπο) με στοιχεία επικοινωνίας το θέμα, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Ελληνική ή Αγγλική) και τον επιβλέποντα.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου/-ων.
 3. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
 6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου Γ1/ C1). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
 7. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 8. Αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή.
 9. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (αν υπάρχουν).
 10. Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 20/6-22/6/2018.

Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κα Σοφού Ελένη, καθημερινά 12:00 - 14:00 (εκτός Πέμπτης), Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, τηλ. 210-9549158, ιστοσελίδα www.ddns.hua.gr


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα