Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (2023-2024)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://mpep.uniwa.gr/

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2024.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (MSc in Public Economics and Policy). Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία ως υποψήφιοι διδάκτορες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Είναι δυνατή η μεταφορά μαθημάτων σε ποσοστό μέχρι το 25% των απαιτούμενων για τη λήψη του διπλώματος, τα οποία ο φοιτητής παρακολούθησε σε άλλα αναγνωρισμένα Π.Μ.Σ..

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.000€ και καταβάλλονται τμηματικά κάθε εξάμηνο σε δύο δόσεις, μία στην αρχή και μια στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να καταθέσουν στην Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος την σχετική αίτηση μαζί με δικαιολογητικά. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού )
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα)
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Δύο συστατικές επιστολές (υπόδειγμα διαθέσιμο σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως το πρωτότυπο)
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας 1 (σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας)
 7. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον υπάρχουν:

 1. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 2. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 3. Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με δικαιολογητικά κατά το παρακάτω διάστημα: 11.02. 2024 έως και 26.02. 2024.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας και έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων.

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Οι αναλυτικοί όροι και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων προβλέπονται από τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Ερευνητική δραστηριότητα
 • Δημοσιεύσεις
 • Προφορική συνέντευξη

Για διευκόλυνση συμμετοχής των υποψηφίων στην συνέντευξη όλες οι συνεντεύξεις διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας MS Teams.

Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική». Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες (πρόγραμμα μαθημάτων, κανονισμός λειτουργίας, διαδικασίες εισαγωγής και αξιολόγησης και άλλα) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών https://mpep.uniwa.gr/ ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mpep@uniwa.gr ή στα τηλέφωνα: 210- 5381323 και 210-5381791.

Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Γραμματεία Π.Μ.Σ. Π.Μ.Σ.

στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Κτήριο Δ’, γραφείο 212

Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 122 44

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο