Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ΔΠΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εννέα μαθήματα (περιλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας) εκ των οποίων έξι είναι υποχρεωτικά, δύο καθορίζονται από την επιλογή κατεύθυνσης και ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό. Το σύνολο των μαθημάτων των (τριών) εξαμήνων αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (30 ECTS το Α’ εξάμηνο, 30 ECTS το δεύτερο εξάμηνο και 30 ECTS το τρίτο εξάμηνο). Το τέταρτο διδακτικό εξάμηνο αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS οι οποίες συνδέονται με την εκπόνηση της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας.

1. Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Design)

Α’ Εξάμηνο

 • Βασικές Αρχές Ενέργειας - Foundations of Energy (10 ECTS)
 • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies (10 ECTS)
 • Οικονομικά της Ενέργειας - Energy Economics (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

B’ Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Environmental Impact Assessment (10 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Οργάνωση Ερευνητικών Εργασιών - Critical Analysis and Research Preparation (10 ECTS)

Ένα από τα τρία παρακάτω Μαθήματα Επιλογής

 • Διαχείριση Ενέργειας στα Κτήρια - Building Energy Management  (10 ECTS)
 • Διαχείριση Ζήτησης και Αποθήκευση Ενέργειας - Demand Management and Energy Storage (10 ECTS) 
 • Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής και Ηλεκτρονικά Ισχύος - Electrical Power Systems and Power Electronics (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ’ Εξάμηνο

 • Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων - Energy Systems Optimisation (15 ECTS)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα στην Ενέργεια και την Τεχνολογία - Strategic Technology Business Planning (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ’ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία στην Ενέργεια - Energy Systems Dissertation (30 ECTS)

 

2. Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies)

A' εξάμηνο

 • Βασικές Αρχές Ενέργειας - Foundations of Energy (10 ECTS)
 • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies (10 ECTS)
 •  Οικονομικά της Ενέργειας - Energy Economics (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' εξάμηνο

 • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Environmental Impact Assessment (10 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Οργάνωση Ερευνητικών Εργασιών - Critical Analysis and Research Preparation (10 ECTS)

Ένα από τα τρία παρακάτω Μαθήματα Επιλογής

 • Διαχείριση Ενέργειας στα Κτήρια - Building Energy Management (10 ECTS)
 • Διαχείριση Ζήτησης και Αποθήκευση Ενέργειας - Demand Management and Energy Storage (10 ECTS)
 • Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής και Ηλεκτρονικά Ισχύος - Electrical Power Systems and Power Electronics (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ’ Εξάμηνο

 • Εφαρμογές Αιολικής Ενέργειας - Wind Energy Applications (15 ECTS)
 • Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας – Solar Energy Applications (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ’ Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία στην Ενέργεια - Energy Systems Dissertation (30 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο