Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Α` Εξάμηνο

 • Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (7,5 ECTS)
 • Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση (7,5 ECTS)
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (7,5 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο

 • Διοικητικό Δίκαιο (7,5 ECTS)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων (7,5 ECTS)
 • Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 1* (7,5 ECTS)
 • Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 2* (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

*Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω)

 • Φορολογική Πολιτική
 • Ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Δημόσιος Προϋπολογισμός - Απολογισμός
 • Δημόσια Διακυβέρνηση
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Κοινωνική Πολιτική

 

Γ` Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Δ.Ε. και Στατιστικής Ανάλυσης (7,5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Ερευνητικό Πρόγραμμα (22,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διευθυντή του ΠΜΣ δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ΜΔΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή άλλο ισοδύναμο πρόγραμμα.

Προβλέπεται η διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% (παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017), η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο