Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τρίτο και στο τέταρτο εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλεγεί. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

 • Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη – Παιδαγωγική της ’Ενταξης – Συμπερίληψης (8 ECTS) 
 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (6 ECTS) 
 • Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας (8 ECTS) 
 • Νευρο-επιστήμη και Ειδική Αγωγή (8 ECTS) 

Β' Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική (8 ECTS) 
 • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια Εργασίας (Project) και Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (8 ECTS) 
 • Γενετική Αναπτυξιακών Διαταραχών (6 ECTS) 

Μαθήματα Επιλογής

 • Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη (8 ECTS) 
 • Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών/-τριών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (8 ECTS) 

Γ' Εξάμηνο

Προσχολικής Αγωγής

 • Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις (8 ECTS) 
 • Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδα- γωγική Πράξη (6 ECTS) 
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου (6 ECTS) 
 • Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής (10 ECTS) 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου – Συμβουλευτική (10 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (10 ECTS) 
 • Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (10 ECTS) 
 • Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών (5 ECTS) 
 • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (5 ECTS) 
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση (5 ECTS) 

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

 • Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες (8 ECTS) 
 • Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Παρακολούθηση και Εποπτευό- μενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης (22 ECTS) 

Δ' Εξάμηνο

Προσχολικής Αγωγής

 • Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη (15 ECTS) 
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS) 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Πρακτική Άσκηση – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη (15 ECTS) 

Μαθήματα Επιλογής

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS) 
 • Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες (15 ECTS) 

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

 • Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης (15 ECTS) 
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS) 

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών ή/και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο