Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εξήντα (60). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική. Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά ειδίκευση και εξάμηνο ως εξής:

 

Ειδίκευση: Σχεδιασμός και Παραγωγή

Α' Εξάμηνο 

 • Εργασία (15 ECTS)

Τρία από τα παρακάτω:

 • Ειδικά Κεφάλαια Ρομποτικής (5 ECTS)
 • Αναγνώριση και Εκτίμηση Στοχαστικών Συστημάτων (5 ECTS)
 • Ειδικά κεφάλαια Τριβολογίας (5 ECTS)
 • Προηγμένα Θέματα στις Παραγωγικές Διεργασίες (5 ECTS)
 • Ειδικά κεφάλαια επιχειρησιακής έρευνας (5 ECTS)
 • Διοίκηση καινοτομίας και τεχνολογίας (5 ECTS)
 • Τεχνολογίες υποστήριξης συνεργασίας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Εργασία (συν.) (15 ECTS)

Τρία από τα παρακάτω:

 • Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού μηχανών (5 ECTS)
 • Σχεδιασμός Οχημάτων (5 ECTS)
 • Εφαρμογές της Τεχνητής και υπολογιστικής Νοημοσύνης στο Σχεδιασμό (5 ECTS)
 • Προηγμένα θέματα στις Εργαλειομηχανές και τον Αυτοματισμό (5 ECTS)
 • Προηγμένα θέματα στα Συστήματα Παραγωγής (5 ECTS)
 • Συστημική θεωρία και πρακτική (5 ECTS)
 • Ανάλυση δεδομένων (5 ECTS)
 • Ποιότητα και περιβάλλον (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ειδίκευση: Ενεργειακά Συστήματα

Α' Εξάμηνο

 • Εργασία (15 ECTS)

Τρία από τα παρακάτω:

 • Ανώτερη Θερμοδυναμική (5 ECTS)
 • Υπολογιστικές μέθοδοι σε ενεργειακά προβλήματα (5 ECTS)
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (5 ECTS)
 • Θόρυβος και προστασία του περιβάλλοντος (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Εργασία (συν.) (15 ECTS)

Τρία από τα παρακάτω:

 • Ανώτερη μηχανική των ρευστών (5 ECTS)
 • Ανώτερη υπολογιστική ρευστοδυναμική (5 ECTS)
 • Τυρβώδη ρευστοθερμικά φαινόμενα και καύση (5 ECTS)
 • Πολυφασικές ροές (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ειδίκευση: Υπολογιστική - Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά

Α' Εξάμηνο 

 • Ενεργειακά Θεωρήματα στη Θεωρία της Ελαστικότητας (5 ECTS)
 • Δομική Ακεραιότητα (5 ECTS)
 • Δυναμική Κατασκευών – Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων και Συνοριακών Στοιχείων (5 ECTS)
 • Ιστοτεχνολογικά Bιοϋλικά (5 ECTS)
 • Προηγμένος Προγραμματισμός Η/Υ (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Εργασία (συν.) (15 ECTS)

Τρία από τα παρακάτω:

 • Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (5 ECTS)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Αντοχής Υλικών και Ανάλυσης Κατασκευών (5 ECTS)
 • Προηγμένη Μηχανική Συνθέτων Πολυστρώτων Πλακών και Κατασκευών (5 ECTS)
 • Αναλυτικές και Πειραματικές Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών και Κατασκευών (5 ECTS)
 • Εμβιομηχανική ανάλυση και σχεδιασμός τεχνητών οργάνων (5 ECTS)
 • Υπολογιστική Μηχανική – Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Γραμμική και Μη- Γραμμική Βισκοελαστικότητα (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο