Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Τίτλος Προγράμματος
Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια (Global Governance and Security)
Δίδακτρα
2800 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (International and European Governance)
2. Διεθνής Ασφάλεια (International Security)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια» (Global Governance and Security) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο αποτελεί συνέχεια του λειτουργούντος κατά την τελευταία εικοσιπενταετία ΠΜΣ: «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική», ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο 2023.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και εμβάθυνσης στο αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών καθώς και των «Σπουδών Ασφάλειας» υπό το φως των εξελίξεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος αφορά στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα και στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από ποικίλα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, όπως οι Διεθνείς Σχέσεις, οι Σπουδές Ασφάλειας, οι Διεθνείς Οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτικές και η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία. Πρωταρχικό στόχο του προγράμματος συνιστά η άρτια κατάρτιση των φοιτητών για την περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την στελέχωση διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών, την πρόσβαση στον ακαδημαϊκό χώρο και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια» (MSc in Global Governance and Security), ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Με νεότερη ανακοίνωση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν εντός ορισμένου χρόνου αίτηση για την κάλυψη έως 40 θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια» θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται, επίσης,  δεκτοί, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι του ελληνικού κράτους και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο