Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Master-ISICG TIM Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων

Ποιά επαγγέλματα έχουν ζήτηση

Στο άρθρο αυτό, με βάση πρόσφατες έρευνες, έχουν επιλεχθεί 7 κλάδοι της οικονομίας που προβλέπεται να έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα ο Τουρισμός, η Υγεία, η Ενέργεια και πράσινη τεχνολογία, η μεταποίηση, η ναυτιλία, η γεωργία και η ψηφιακή τεχνολογία και επικοινωνίες- ηλεκτρονικό εμπόριο. Δίνονται αριθμητικά στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας που πρόκειται να δημιουργηθούν καθώς και πληροφορίες για  το πού μπορεί κανείς να σπουδάσει πάνω στα γνωστικά αυτά αντικείμενα καθώς και τι είδους εργασία μπορεί να βρει μετά το πέρας των σπουδών του.

"Με πηγές το υπό σύνταξη «αναπτυξιακό πρότυπο» της χώρας αλλά και πρόσφατες έρευνες για τις προοπτικές διάφορων κλάδων, επιλέξαμε 7 τομείς που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να «γεννήσουν» θέσεις εργασίας. Βασικό συμπέρασμα; Ευκαιρίες αποκατάστασης υπάρχουν, αρκεί να κινηθούμε σωστά και έγκαιρα για να τις εντοπίσουμε...."

Διαβάστε όλο το άρθρο

Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα