ΟΠΑ - Management Information Systems
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship }
Neapolis University
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ελληνικά ΑΕΙ σε ευρωπαϊκή πορεία

Ελληνικά ΑΕΙ διεκδικούν ρόλο στην νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, διαμορφώνουν συμμαχίες με ευρωπαϊκά ΑΕΙ και κάνουν βήματα προς την οργάνωση αγγλόφωνων προπτυχιακών.

"Τα εμβληματικά ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΑΠΘ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσπαθούν να «ξεκολλήσουν» από την ελληνική εσωστρέφεια. Ετσι διεκδικούν..."

Διαβάστε όλο το άρθρο

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα