Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ. Θεματικές ενότητες, προϋποθέσεις συμμετοχής, δίδακτρα

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τρία (3) προπτυχιακά και είκοσι ένα (21) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τέσσερα (4) από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ προσφέρονται στην Αγγλική Γλώσσα. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις επιλογής, για  τα προπτυχιακά προγράμματα του ΑΠΚΥ απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, ενώ για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται πτυχίο Πανεπιστήμίου οποιασδήποτε ειδικότητας. Για όλα τα προγράμματα, προϋπόθεση συμμετοχής είναι η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το ΑΠΚΥ ανακοίνωσε ότι θα δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά, από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 23 Απριλίου 2015. Επίσης, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου τα δίδακτρα θα είναι 10% μειωμένα. Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, η επιλογή 2 θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με πλήρης φοίτηση , ενώ η επιλογή μίας θεματικής ενότητας ισοδυναμεί με μερική φοίτηση.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τα προγράμματα που προσφέρει το ΑΠΚΥ, τις θεματικές ενότητες, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα δίδακτρα κάθε προγράμματος ξεχωριστά. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης: 


Μεταπτυχιακό: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Το ΑΠΚΥ προσφέρει δύο (2) μεταπτυχιακά προγράμματα MBA, ένα στην Ελληνική και ένα στην Αγγλική Γλώσσα. Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Θεματικές ενότητες (Πρόγραμμα στην Ελληνική Γλώσσα): 

 • ΜΔΕ 50 - Οργάνωση και Διοίκηση
 • ΜΔΕ 51 - Χρηματοοικονομική και Λογιστική
 • ΜΔΕ 60 - Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων
 • ΜΔΕ 61 - Μάρκετινγκ
 • Διατριβή Μάστερ

Θεματικές ενότητες (Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα):

 • Organisation and Management
 • Accounting and Finance
 • Leadership and Decision-Making
 • Marketing

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο οποιασδήποτε ειδικότητας, επιθυμητή τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Δίδακτρα:Τα συνολικά δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 7875 ευρώ  [(1750 ευρώ Χ 4 θεματικές[ ενότητες)= 8750]-10% = 7875 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Θεματικές Ενότητες

 • TOIK 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον
 • ΤΟΙΚ 51 - Τραπεζική Διοίκηση
 • ΤΟΙΚ 60 - Χρηματοοικονομική
 • ΤΟΙΚ 61 - Λογιστική
 • Διατριβή Μάστερ

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο και επιθυμητή η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Δίδακτρα: Τα συνολικά δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 7875 ευρώ [(1750 ευρώ Χ 4 θεματικές ενότητες)= 8750 ευρώ] -10%  = 7875 ευρώ

Μεταπτυχιακό: Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξαμηνίες Θεματικές Ενότητες, εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι τρεις (3) μπορεί να επιλεγούν μεταξύ πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων επιλογής και της Διατριβής Μάστερ, η οποία είναι επιλογής και αντιστοιχεί σε δύο (2) Θεματικές Ενότητες.
 
Θεματικές Ενότητες:
Α. Υποχρεωτικές – 1ο Έτος

 • ΔΜΥ 501Α  Βασικές Αρχές Διοίκησης  και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ΔΜΥ501Β  Εργαλεία Management : Μέθοδοι και Τεχνικές ή 
 • ΔΜΥ 502Α  Οικονομικά της Υγείας και  ΔΜΥ502Β  Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας

Β. Υποχρεωτική ενότητα - 2ο Έτος

 • ΔΜΥ 603A Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

Γ.  3 Επιλογές – 2ο Έτος
Μπορούν να επιλεγούν τρεις (3) Θεματικές Ενότητες ή μία (1) Θεματική Ενότητα και Διατριβή Μάστερ

 • ΔΜΥ 604Β Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας
 • ΔΜΥ 605Α Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας
 • ΔΜΥ 606Β Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας
 • ΔΜΥ 607 Κοινωνιολογία της Υγείας
 • ΔΜΥ 608 Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας 
 • ΔΜΥ 700 Διατριβή (Ισοδυναμεί σε δυο θεματικές ενότητες)

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο,επιθυμητή η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Δίδακτρα Τα συνολικά δίδακτρα είναι  4860 ευρώ [(675 ευρώ Χ 8 θεματικες ενότητες ή 675 ευρώ Χ 6 θεματικές ενότητες + 1350 ευρώ Διατριβή Μάστερ)= 5400 ευρώ]-10%= 4860 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών και σε δύο (2) από τις (5) πέντε Θεματικές Ενότητες επιλογής καθώς η επιτυχής εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Θεματικές Ενότητες: 
Θεματικές Ενότητες Α Εξαμήνου (Χειμερινού)

 • PYS 611 - Πολιτική Υγείας & Πολιτική (υποχρεωτική)
 • PYS 613 - Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας (υποχρεωτική)

Θεματικές Ενότητες Β’ Εξαμήνου (Εαρινού)

 • PYS 610 - Ε-Health: Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υγείας (υποχρεωτική)
 • PYS 614 - Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (υποχρεωτικ                                                                                                       

Θεματικές Ενότητες Γ’ Εξαμήνου (Χειμερινού) (επιλογή 1 από τις 3 προσφερόμενες)    

 • PYS 621 - E- Health & Πολιτική Υγείας
 • PYS 623 - Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία
 • PYS 625 - Εισαγωγή στην Επιδημιολογία & Ερευνητική Μεθοδολογία

& Επιπλέον (Εγγραφή και έναρξη εκπόνησης Διατριβής Μάστερ)

 • PYS 700- Διατριβή Μάστερ

Θεματικές Ενότητες Δ’ Εξαμήνου (Εαρινού) (επιλογή 1 από τις 2 προσφερόμενες)        

 • PYS 612 - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία
 • PYS 622 - Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας

& Επιπλέον (Συνέχιση και δυνατότητα ολοκλήρωση της Διατριβής Μάστερ)

 • PYS 700-  Διατριβή Μάστερ

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Κατοχή πτυχίου, πολύ καλή γνώση αγγλικής, γνώσεις χειρισμου Η/Υ/.

Δίδακτρα: Tα συνολικά δίδακτρα είναι 4860 ευρώ [(675 Χ 6 θεματικές ενότητες + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή)= 5400 ευρώ] - 10%= 4860 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΑΠΚΥ ως joint degree.Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

 1. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 
 2. Ευρωπαϊκο Δίκαιο Επιχειρήσεων

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Master απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικών Ενοτήτων : Έξι Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης και δύο Θ.Ε. επιλογής από τις τέσσερις που προσφέρονται στα πλαίσια δύο διαφορετικών κατευθύνσεων σπουδών-εξειδικεύσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων).

Θεματικές ενότητες: 
1ο Έτος Σπουδών
Υποχρεωτικες θεματικές ενότητες:
1η περίοδος

 • ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς

Δεύτερη περίοδος 

 • ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • ΔΕΕ122: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2ο  Έτος Σπουδών
Υποχρεωτικές θεματικές ενότητες
Πρώτη περίοδος     

 • ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών

Θεματικές Ενότητες επιλογής:
Δεύτερη περίοδος-Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού    

 • ΔΕΕ221: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων
 • ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις

Δεύτερη περίοδος- Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων 

 • ΔΕΕ225: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 • ΔΕΕ226: Δίκαιο  Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, αδιακρίτως κατεύθυνσης.

Δίδακτρα: 6300 ευρώ [(900 ευρώ X8 θεματικές ενότητες) = 7200 ευρώ]- 10% έκπτωση= 6480 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων και η επιτυχής εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.
Θεματικές Ενότητες:

 • DTP 511    Αρχές Διοίκησης    1ο εξάμηνο    
 • DTP 512    Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής    1ο εξάμηνο    
 • DTP 513    Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Eφοδιασμού και Διοίκηση Έργων    1ο εξάμηνο
 • DTP 521    Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας    2ο εξάμηνο    
 • DTP 522    Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων    2ο εξάμηνο    
 • DTP 523    Στρατηγική και Μάρκετινγκ    2ο εξάμηνο    
 • DTP 700    Διατριβή Μάστερ    3ο εξάμηνο    

Προϋποθέσεις επιλογής: Πτυχίο, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, Γνώση Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel, Access)

Δίδακτρα: Tα συνολικά δίδακτρα είναι 4860 ευρώ [(675 ευρώ Χ 6 θεματικές ενότητες + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή) = 5400 ευρώ] - 10% = 4860 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής
Το πρόγραμμα προσφέρει 5 κατευθύνσεις ειδίκευσης:

 1. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 2. Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
 3. Ειδική Εκπαίδευση
 4. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
 5. Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

 

Κατεύθυνση 1η: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα  

 Επιλογή δύο ΘΕ από τις πιο κάτω ή μίας Θ. Ε. και μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα *          
 • ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός*
 • ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού*

* « Για παρακολούθηση των συγκεκριμένων Θ.Ε. στην  Κατεύθυνση "Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική" θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ 62»
 

Κατεύθυνση 2η: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα  
 • ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
 • ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα

   Επιλογή μίας ΘΕ από τις πιο κάτω ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50:Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον  
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

 

Κατεύθυνση 3η: Ειδική Εκπαίδευση

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ77Κ: Ειδική Εκπαίδευση Ι: Σύγχρονες Θεωρίες για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
 • ΕΠΑ78Κ: Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

   Επιλογή μίας ΘΕ από τις πιο κάτω ή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής: 

 • ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα
 • ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα


Κατεύθυνση 4η: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ64: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Επιλογή μίας από τις παρακάτω Θ.Ε. ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων


Κατεύθυνση 5η: Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Μάθηση
 • ΕΠΑ79Κ: Αρχές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας    


Επιλογή μίας από τις παρακάτω Θ.Ε. ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα       


Κατεύθυνση: Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 η εν λόγω κατεύθυνση δεν θα ξαναπροσφερθεί. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 θα προσφερθεί για τελευταία φορά μόνο η ΘΕ ΕΠΑ63 "Διδακτική Φυσικών Επιστημών", για να συμπληρωθούν οι υποχρεώσεις των υφιστάμενων φοιτητών που επέλεξαν την Κατεύθυνση Διδακτική των Θετικών Επιστημών.

 

Προϋποθέσεις επιλογής: Πτυχίο με βαθμό πάνω από 6.5, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, Γνώση Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel, Access).

Δίδακτρα: Τα συνολικά είναι 4860 ευρώ (1350 Χ 4 θεματικές ενότητες ή 1350 Χ 3 θεματικές ενότητες + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή)= 5400] - 10%= 4860 ευρώ.
 

Μεταπτυχιακό: Enterprise Risk Management (στην Αγγλική Γλώσσα). Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα προσφέρεται από κοινού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). 

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ. 

Θεματικές Ενότητες:

Year 1

 • Organization and Management - The Environment of Risk Management 20 ECTS
 • Advanced Quantitative Methods for Risk Managers and Decision Making  20 ECTS
 • Risk Management and Risk Management Standards 20 ECTS

Year 2

 • Crisis Management and Business Continuity Planning 20 ECTS
 • Master’s Thesis  40 ECTS

Προϋποθέσεις επιλογής: Πτυχίο, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

Δίδακτρα: Τα συνολικά είναι 5400 ευρώ (1000 Χ 4 θεματικές ενότητες + 2000 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή)= 6000] - 10%= 5400 ευρώ.

 

Μεταπτυχιακό: International Hospitality Management (στην Αγγλική Γλώσσα). Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα προσφέρεται από κοινού με το Τεχνολογικό Πανεπιστημιο Κύπρου.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ. 

Θεματικές Ενότητες:

Υear 1

Semester 1

 • IHT 511 - Hospitality Management -10 ECTS
 • IHT 512 - Accounting and Finance for the Hospitality Industry -10 ECTS
 • IHT 513 - Tourism Management-10 ECTS

Semester 2

 • IHT 521 - Hospitality and Tourism Marketing - 10 ECTS
 • IHT 522 - Alternative and Special Interest Forms of Tourism -10 ECTS
 • IHT 523 - Hospitality Human Resources Management -10 ECTS

Year 2

Semester 1

 • IHT 701 - Research Methods and Master Thesis-30 ECTS

Προϋποθέσεις επιλογής: Πτυχίο, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, ικανότητα χειρισμού Η/Υ

Δίδακτρα: Τα συνολικά είναι 5400 ευρώ ( 670Χ 6 θεματικές ενότητες +  1980 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή)= 6000] - 10%= 5400 ευρώ.

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μεταπτυχιακό: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) Θ.Ε. ή  έξι (6) Θ.Ε. και της Διατριβής Μάστερ. Η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ είναι προαιρετική, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσει κανείς τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο.

Θεματικές Ενότητες Α΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) - Υποχρεωτικές

 • SDM 511    Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
 • SDM 512    Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης    

Θεματικές Ενότητες Β΄ Εξαμήνου (Εαρινού) - Υποχρεωτικές

 • SDM 521    Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
 • SDM 522    Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κατά το τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να πάρουν είτε τις τέσσερις (4) υποχρεωτικές προσφερόμενες Θ.Ε., είτε τις δύο (2) υποχρεωτικές του τρίτου (Γ)΄ εξαμήνου και να επιλέξουν τη Θ.Ε. «Διατριβή» το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο.
 
Θεματικές Ενότητες Γ΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) – Υποχρεωτικές

 • SDM 611    Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση –Μια συγκριτική θεώρηση θεσμών και πρακτικών
 • SDM 612    Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Θεματικές Ενότητες Δ΄ Εξαμήνου (Εαρινού) – Επιλογής [Οι δυο Θ.Ε. ή Διατριβή]

 • SDM 621    Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • SDM 622    Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση
 • SDM 700    Διατριβή Μάστερ

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, επαρκής γνώση χειρισμού Η/Υ.

Δίδακτρα: Tα συνολικά δίδακτρα είναι 4860 ευρώ [(675 ευρώ Χ 8 θεματικές ενότητες ή 675 Χ 6 θεματικές ενότητες +1350 ευρώ διατριβή Μάστερ)= 5400]- 10%= 4860 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Θεατρικές Σπουδές
Το μεταπτυχιακό προσφέρει 3 κατευθύνσεις:
1. Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος
2. Θεατρική Αγωγή
3. Θεατρική Πρακτική – Εφαρμογές Υποκριτικής

Θεματικές Ενότητες
Οι φοιτητές που επιλέγουν Μάστερ ΧΩΡΙΣ μεταπτυχιακή διατριβή, παρακολουθούν υποχρεωτικά τρεις Θεματικές Ενότητες:

 • ΘΣΠ50 Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία
 • ΘΣΠ51 Θεωρία του Θεάτρου•
 • ΘΣΠ62 Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας

Στη συνέχεια, οι φοιτητές επιλέγουν, ανάλογα με την προτίμησή τους, ως 4η Θ.Ε. είτε (1) τη ΘΣΠ60 Επιβίωση του αρχαίου δράματος είτε (2) τη ΘΣΠ61 Θεατρική Αγωγή.

Οι φοιτητές που επιλέγουν Μάστερ ΜΕ μεταπτυχιακή διατριβή, παρακολουθούν υποχρεωτικά δύο Θεματικές Ενότητες:

 • ΘΣΠ50 Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία
 • ΘΣΠ51 Θεωρία του Θεάτρου

Οι φοιτητές που επιλέγουν Μάστερ ΜΕ μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει, στη συνέχεια, να επιλέξουν ως 3η Θ.Ε. μία από τις τρεις Θ.Ε. (ΘΣΠ60, 61, 63), που αντιστοιχούν στις τρεις κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος:

 • Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος (ΘΣΠ60), που αντιστοιχεί στην ομώνυμη κατεύθυνση
 • Θεατρική Αγωγή (ΘΣΠ61), που αντιστοιχεί στην ομώνυμη κατεύθυνση•
 • Θεατρική Πρακτική – Εφαρμογές Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας (ΘΣΠ63), που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση Υποκριτική και Σκηνοθεσία.

Νοείται ότι για την εγγραφή σε Θεματική Ενότητα με κωδικό ΘΣΠ 60+, απαιτείται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία από τις δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (ΘΣΠ50 ή/και ΘΣΠ51). Τέλος, οι φοιτητές που επιλέγουν Μάστερ ΜΕ μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει, ανάλογα με τη Θ.Ε. Ειδίκευσης που έχουν επιλέξει, να εκπονήσουν και μεταπτυχιακή διατριβή έκτασης 12.000 έως 15.000 λέξεων σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της ειδίκευσής τους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Δίδακτρα: Τα συνολικά δίδακτρα είναι 4860 ευρώ [(1350 Χ 4 θεματικές ενότητες- 10% ή 1350 Χ 3 θεματικές ενόητες + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή)= 5400] - 10%= 4860 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία
Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις: 

 1. Επικοινωνία, 
 2. Νέα Δημοσιογραφία

Θεματικές Ενότητες
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε 4 Θεματικές Ενότητες ανά κατεύθυνση: Τρεις Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου, και μια Θ.Ε. επιλογής ή Διατριβή Μάστερ.

1ο Έτος Σπουδών - Υποχρεωτικές θεματικές ενότητες και για τις δύο κατευθύνσεις: 

 • ΕΔΜ50: "Επιστήμες του Ανθρώπου και Επικοινωνία / νέα Δημοσιογραφία"
 • ΕΔΜ51: "Σύγχρονη Κοινωνία και Επικοινωνία / νέα Δημοσιογραφία"

2ο Έτος Σπουδών
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής παρακολούθησης: 
Κατεύθυνση Επικοινωνία:

 • ΕΔΜ65: Τέχνη και Τεχνική της Επικοινωνίας

Κατεύθυνση: Νέα Δημοσιογραφία:

 • ΕΔΜ60: Τέχνη και Τεχνική της νέας  Δημοσιογραφίας

μία Θεματική Ενότητα επιλογής:
Κατεύθυνση Επικοινωνία:

 • ΕΔΜ66: Η Επικοινωνία στην πράξη ή ΕΔΜ 701: Διατριβή Μάστερ

Κατεύθυνση: Νέα Δημοσιογραφία

 • ΕΔΜ61: "Η Δημοσιογραφία στην πράξη"ή ΕΔΜ701: "Διατριβή Μάστερ"

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Πτυχίο, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, πολύ καλή γνώση Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο, βασική εξοικειωση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Η/Υ με headphones και μικρόφωνο καθώς και smartphone  καθώς θα κληθούν να κάνουν χρήση του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Δίδακτρα:Τα συνολικά δίδακτρα είναι 4860 ευρώ [(1350 Χ 4 θεματικές ενότητες ή 1350 Χ 3 θεματικές ενόητες + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή)=5400 ευρώ]-10% 4860 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Για απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείτα: (A) επιτυχής ολοκλήρωση  τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων ή (Β) επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων και επιτυχής εκπόνηση διατριβής Μάστερ

Θεματικές Ενότητες:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): 
(1) ΕΓΛ 50-Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία και 
(2) ΕΓΛ 51-Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτήτριες/οι φοιτητές επιλέγουν:
(Α)  μία (1) εκ των ακολούθων επιλεγομένων Θεματικών Ενοτήτων και Διατριβή Μaster

 • Μετάφραση και Διδακτική
 • Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί
 • Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος
 • Έπος
 • Λόγος
 • Αφήγηση
 • Λογοτεχνία και Επιτέλεση

ή (Β)  δύο (2) εκ των παραπάνω επιλεγομένων Θεματικών Ενοτήτων.

Προϋποθέσεις επιλογής:  Γίνονται δεκτοί:

 • Aπόφοιτοι Φιλοσοφικών Σχολών (Φιλολογία, Ιστορία-Αρχαιολογία, Φιλοσοφία-Παιδαγωγική-Ψυχολογία)
 • Απόφοιτοι Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Απόφοιτοι Τμημάτων ξένων Φιλολογιών με μαθήματα/δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας
 • Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων με ειδίκευση στη γλώσσα ή/και δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Πολιτισμικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και συναφών Τμημάτων με μαθήματα ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας

Δίδακτρα: Τα συνολικά δίδακτρα είνα 4860 ευρώ [(1350 Χ 4 θεματικές ενότητες- 10% ή 1350 Χ 3 θεματικές ενόητες + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή) = 5400 ευρώ] - 10%= 4860 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
Ο φοιτητής ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ έχοντας παρακολουθήσει τις τρεις (3) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες, τρεις (3) Θ.Ε. επιλογής και έχοντας ολοκληρώσει τη Διατριβή Μάστερ.

Θεματικές Ενότητες:
1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές θεματικές ενότητες:

 • ΠΠΑ 511 Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές
 • ΠΠΑ 512 Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση

2o εξάμηνο
Υποχρεωτική θεματική ενότητα:

 • ΠΠΑ 521 Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών

Θεματική ενότητα επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο): 

 • ΠΠΑ 522 Πολιτιστική Επικοινωνία,
 • ΠΠΑ 523 Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

3o εξάμηνο
Θεματικές ενότητες επιλογής(οι φοιτητές επιλέγους δύο από τις τρεις)

 • ΠΠΑ 614 Μουσειολογία
 • ΠΠΑ 615 Πολιτιστικός Τουρισμός, Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων
 • ΠΠΑ 616 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

4o εξάμηνο

 • Υποχρεωτική Διατριβή Μάστερ

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο, πολύ καλή γνώση αγγλικής, δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

Δίδακτρα: Tα συνολικά δίδακτρα είναι 4860 ευρώ [(675 Χ 6 θεματικές ενότητες + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή= 5400]-10%= 4860 ευρώ.

Μεταπτυχιακό: Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα -Social Information Systems
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα και έχει δύο (2) κατευθύνσεις:  

 • Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Analysis of Social Information Systems)
 • Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Design of Social Information Systems)

Θεματικές Ενότητες
1o Έτος Σπουδών - Κορμός- (Core Courses)

 • KPS 511    Πληροφορίες σε Κοινωνικά Συστήματα -Information in Social Systems (1ο εξάμηνο)
 • PES 520    Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Information and Communications System Project Management (1ο εξάμηνο - επιλογής)
 • KPS 513    Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας- Empirical Research Methods (1ο εξάμηνο - επιλογής)
 • KPS 521    Κοινωνική Υπολογιστική- Social Computing ((2ο εξάμηνο)
 • KPS 522    Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων- Social Network Analysis (2ο εξάμηνο)

2o Έτος Σπουδών
Κατεύθυνση – Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων- Analysis of Social Information Systems

 • KPS 611    Ανάλυση Ιστού και Κοινωνικών Μέσων- Web and Social Media Analytics (υποχρεωτική)
 • PES 601    Συλλογική Ευφυΐα-Collective Intelligence
 • PES 502    Ευφυή ΣυστήματαIntelligent Systems
 • PES 511    Προηγμένες Τεχνολογίες Ιστού και Προγραμματισμός- Advanced Web Technologies and Programming
 • PES 512    Εξόρυξη Δεδομένων- Data Mining
 • KPS 700    Διατριβή Μάστερ- Thesis   

Κατεύθυνση – Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων-Design of Social Information Systems

 • KPS 612    Ψηφιακές Κοινότητες και Σχεδιασμός -Online Communities and Design (υποχρεωτική)
 • PES 501    Προγραμματισμός Ιστού- Web Programming
 • PES 511    Προηγμένες Τεχνολογίες Ιστού και Προγραμματισμός-Advanced Web Technologies and Programming
 • PES 630    Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού-Design of Educational Software
 • PES 640    Αρχές και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου- Ecommerce Fundamentals and Development (elective)
 • PES 641    Επιχειρηματικά Πρότυπα- Enterprise Models (elective)
 • KPS 700    Διατριβή Μάστερ-Thesis

Προϋποθέσεις εισαγωγής Πτυχίο, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, δεξιότητες χρήσης H/Y/

Δίδακτρα: To συνολικά δίδακτρα είναι 4860 ευρώ [(450 Χ 9 θεματικές ενότητες + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή)= 5400]- 10%= 4860 ευρώ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μεταπτυχιακό: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις ειδίκευσης:
1. Προστασία Περιβάλλοντος (Ενέργεια και Ρύπανση)
2. Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Θεματικές ενότητες: 
Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και για τις δύο κατευθύνσεις:

 • Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων
 • Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας

Θεματικές ενότητες επιλογής
Kατεύθυνση Προστασία Περιβάλλοντος

 • Προστασία Περιβάλλοντος (Ενέργεια και Ρύπανση)

Κατεύθυνση Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων

 • «Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Διατριβή Master

Προϋποθέσεις εισαγωγής: 

 • Πτυχίο με βαθμό πάνω από 6.0 (Παν/μια Ελλάδας- Κύπρου), πάνω από 2.5 (Παν/μια Αμερικης, πάνω από 2.2 (Παν/μια Αγγλίας)
 • Συνάφεια πτυχίου:Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα Δασολογίας, Γεωπονίας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Περιβάλλοντος και Χημικοί Μηχανικοί,  Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και συναφών επιστημών.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Δίδακτρα: Δίδακτρα για το 2015: 6300 ευρώ (1750 ανα θεματική ενότητα +1750 ευρώ η Διατριβή Μάστερ = 7000 ευρώ -10% =6300 ευρώ).

Mεταπτυχιακό: Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» δεν θα δέχεται αιτήσεις νεοεισερχόμενων φοιτητών. Το Πρόγραμμα, θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, μόνο για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο ΑΠΚΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και προγενέστερα.

Μεταπτυχιακό: Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολουθηση έξι (6) θεματικών ενοτήτων, δύο (2) εργαστηρίων καθώς και  Διατριβή Μάστερ που είναι υποχρεωτική.

Θεματικές ενότητες

 • SAE 511    Ψηφιακές Επικοινωνίες 1o εξάμηνο
 • PES 610    Ασύρματες Επικοινωνίες 1o εξάμηνο   
 • PES 620    Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 1o εξάμηνο    
 • PES 521    Ερευνητικές Μέθοδοι 2o εξάμηνο
 • PES 611    Επικοινωνιακά Συστήματα 2o εξάμηνο
 • PES 612    Διάχυτη Υπολογιστική  2ο    Υποχρεωτική
 • SAE 611    Εργαστήριο Ι    3ο    Υποχρεωτική
 • SAE 621    Εργαστήριο ΙΙ    4ο    Υποχρεωτική
 • SAE 700    Διατριβή Μάστερ    3ο & 4ο    Υποχρεωτική


Προϋποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο, πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Δίδακτρα: To συνολικά δίδακτρα για το είναι 4860 ευρώ [(450 ευρώ Χ 4 θεματικές ενότητες + 675 ευρώ Χ 2 εργαστήρια + 1350 ευρώ η μεταπτυχιακή διατριβή)- 10% ]= 5400 - 540= 4860 ευρώ
 

Μεταπτυχιακό: Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές Ενότητες (Εισαγωγικό μάθημα διάρκειας 2 εβδομάδων, 8 εκπαιδευτικές ενότητες 6 εβδομάδων + 1 εβδομάδας ανασκόπησης έκαστη), πρακτική εφαρμογή στην οποία απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευομένου (2 περίοδοι των 5 εργασιακών ημερών έκαστη = Σύνολο 2 εργασιακές εβδομάδες) και Διατριβή Μάστερ (12 εβδομάδες προετοιμασία).

Θεματικές Ενότητες    

 • Εισαγωγικό μάθημα    
 • Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας    
 • Εφαρμογές Τηλεϊατρικής    
 • Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων    
 • Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική    
 • Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση    
 • Διατριβή Μάστερ     

Προϋποθέσεις επιλογής:  πτυχίο ιατρικής, βιολογίας, πληροφορικής ή μηχανικής υπολογιστών, πτυχίο νοσηλευτικής με αναγνωρισμένη εμπειρία στην παραμετροποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων της υγείας ή/και πτυχίο φαρμακευτικής

Δίδακτρα: Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική" ανέρχεται σε 5400 ευρώ (6000 ευρώ -10%= 5400 ευρώ). 

Μεταπτυχιακό: Sustainable Energy Systems (στην Αγγλική Γλώσσα). Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα προσφέρεται από κοινού με το Frederick University.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολουθηση δώδεκα (12) θεματικών ενοτήτων, και τριών (3 ) Capstone Projects.

Θεματικές Ενότητες:

Year 1

Semester 1

 • SES511  Introduction to Energy Technology Systems 5 ECTS
 • SES512  Renewable Energy for the Built Environment 5 ECTS
 • SES513  Renewable Energy for Power Generation  5 ECTS
 • SES514  Power Generation Technologies 5 ECTS
 • SES515  Capstone Project I 10 ECTS

Semester 2

 • SES521  Energy Design of Buildings 5 ECTS
 • SES522  Energy Audits 5 ECTS
 • SES523  Energy Economics 5 ECTS
 • SES524  Sustainable Built Environment 5 ECTS
 • SES525  Capstone Project II  10 ECTS

Year 2

Semester 1

 • SES611  Energy and Environmental Policies 5 ECTS
 • SES612  Environmental Impact Assessment   5 ECTS
 • SES613  Energy and Environmental Evaluation Tools 5 ECTS
 • SES614  Energy demand management 5 ECTS
 • SES615  Capstone Project III  10 ECTS

Προϋποθέσεις επιλογής:  πτυχίο, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ.
Δίδακτρα: Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται σε 5400 ευρώ [(330 ευρώ Χ 12 θεματικές ενότητες + 680 Χ 3 Capstone Projects)= 6000 ευρώ] - 10%= 5400 ευρώ

Μεταπτυχιακό: Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων - Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση διατριβής Μάστερ.

Θεματική Ενότητα

 • Δίκτυα Επικοινωνιών (10 ECTS) 1ο εξάμηνο
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (10 ECTS) 1ο εξάμηνο
 • Κρυπτογραφία (10 ECTS) 1ο εξάμηνο
 • Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων (10 ECTS) 2ο εξάμηνο
 • Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (10 ECTS) 2ο εξάμηνο
 • Ερευνητικές Μέθοδοι (10 ECTS) 2ο εξάμηνο
 • Διατριβή Μάστερ (30 ECTS) 3ο εξάμηνο

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο, πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Δίδακτρα: To συνολικά δίδακτρα για το είναι 5400 ευρώ [(675 ευρώ Χ 6 θεματικές ενότητες + 1350 η μεταπτυχιακή διατριβή)= 6000] - 10%= 5400 ευρώ.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΑΠΚΥ προσφέρει επίσης 2 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: 
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Προπτυχιακό : Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε δώδεκα (12) τουλάχιστον Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3) Θ.Ε. ανά ακαδημαϊκό έτος (πλήρης φοίτηση) ή λιγότερες (μερική φοίτηση).

Θεματικές ενότητες

 • ΕΛΠ10 Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού 1ο εξαμηνο Υποχρεωτική
 • ΕΛΠ14 Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία 1ο εξάμηνο Υποχρεωτική 
 • ΕΛΠ15 Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη 1ο εξάμηνο Υποχρεωτική 
 • ΕΛΠ21 Aρχαία Ελληνική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία 2ο εξάμηνo Υποχρεωτική
 • ΕΛΠ23 Νεώτερη Ελληνική Ιστορία 2ο εξάμηνο Υποχρεωτική
 • ΕΛΠ28 Νεοελληνική φιλολογία(19ος και 20ος αι.) 2ο εξάμηνο Υποχρεωτική
 • ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 3ο εξάμηνο Επιλογής
 • ΕΛΠ32 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 3ο εξάμηνο Επιλογής 
 • Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά 3ο εξάμηνο Επιλογής
 • ΕΛΠ34 Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα 3ο εξάμηνο Επιλογής
 • ΕΛΠ35 Θέματα Ιστορίας Ρωμαϊκής και Υστερορωμαϊκής Περιόδου 3ο εξάμηνο Επιλογής
 • ΕΛΠ42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο 3ο εξάμηνο Επιλογής
 • ΕΛΠ45 Ιστορία της Κύπρου 4ο εξάμηνο Επιλογής
 • ΕΛΠ47 Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία 4ο εξάμηνο Επιλογής
 • ΕΛΠ48 Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία 4ο εξάμηνο Επιλογής
 • ΕΛΠ49 Νεοελληνική Τέχνη: 19ος – 20ος αιώνας 4ο εξάμηνο Επιλογής

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο λυκείου με βαθμό 15/20 και άνω, πολύ καλή γνώση μία ξένης γλώσσας.

Δίδακτρα:  Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το συνολικό διαχειριστικό κόστος φοίτησης στο Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" θα ανέρχεται σε 6.300 ευρώ.

Προπτυχιακό: Διοίκηση Επιχειρήσεων
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 24 θεματικών ενοτήτων. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και έξι (6) Θ.Ε. ανά ακαδημαϊκό έτος (πλήρης φοίτηση) ή λιγότερες (μερική φοίτηση).

 • Αρχές Διοίκησης 
 • Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων    
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I    
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής       
 • Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων   
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II   
 • Διοικητική Λογιστική    
 • Αρχές Μάρκετινγκ    
 • Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων    
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων  
 • Οργανωτική Συμπεριφορά   
 • Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη  
 • Νομισματικά και Τραπεζικά    
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού      
 • Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών   
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση      
 • Επιχειρησιακή Διοίκηση     
 • Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου   
 • Ηγεσία   
 • Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων   
 • Διεθνές Μάρκετινγκ   
 • Πολιτική της Επιχείρησης    
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση  
 • Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο λυκείου, πολύ καλή γνώση μία ξένης γλώσσας.

Δίδακτρα:  7560 ευρώ [(350 ευρώ Χ 24 θεματικές ενότητες=8400 ευρώ)-10%]= 7560 ευρώ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο