Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Συνέντευξη του Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Αστέριου Πλιάκου για το ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

Το eduguide, συνεχίζοντας την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, φιλοξενεί συνέντευξη του κ. Αστέριου Πλιάκου, Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Διευθυντή του ΠΜΣ  Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές.

Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα;  Σε ποιους απευθύνεται και ποια είναι η δομή του; 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε  επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης [διεπιστημονική εξειδίκευση με πρωταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη] και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση, σχεδιασμό και διοίκηση της επιχειρηματικής δράσης στους κλάδους της ενέργειας, έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται, εξελίσσονται και λειτουργούν στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. 

Καταγράφεται σήμερα μια συνεχής αυξανόμενη ζήτηση αποφοίτων ιδίως οικονομικών και νομικών επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις ενεργειακές αγορές, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα διαρκώς θεσμικά και ρυθμιστικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο ευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια.
Το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες θεμελιώδεις οικονομικές και νομικές γνώσεις και την ικανότητα εφαρμογής τους, τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο  οικονομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα υποψηφίων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε αποφοίτους Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Σπουδών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών,  Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής, Θετικών, Κοινωνικών και Τεχνολογικών επιστημών, κ.ά., που έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα ενεργειακών αγορών
Επιπλέον, απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα το κύκλο σπουδών τους στα πλαίσια ενός Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης, όσο και σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,  τα οποία αφενός μεν λόγω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας  και ανέλιξης χρειάζονται την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα, αφετέρου όμως, λόγω των υποχρεώσεων τους αυτών θα επιλέξουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα πλαίσια  Προγράμματος Μερικής Φοίτησης.

Αναφορικά με τη δομή του προγράμματος, τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους:

Περίοδος Α: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
Περίοδος Β: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 
Περίοδος Γ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές απαιτείται:

•    Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα.
•    Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
•    Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.
Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 12 μήνες για το Πλήρους Φοίτησης και 24 μήνες για το Μερικής Φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικά μαθήματα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαθήματα επιλογής (ενδεικτική λίστα):  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


Γιατί κάποιος να επιλέξει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα; Πώς αξιολογούν οι φοιτητές σας την εμπειρία τους από την παρακολούθηση του προγράμματος;

Το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές διακρίνεται από ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Οι καθηγητές του προγράμματος πέραν των εξαιρετικών σπουδών τους έχουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που διδάσκουν και εξέχουσες θέσεις στην αγορά εργασίας. 
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εκπαιδεύονται με σύγχρονες τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, ώστε να εργαστούν υπό πίεση στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, συμμετέχοντας άρτια προετοιμασμένοι στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Κατά συνέπεια όταν τελειώνουν το ΠΜΣ έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σταδιοδρομήσουν στον Ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενέργειας, διεκδικώντας επάξια θέσεις ευθύνης και διεύθυνσης.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

«Κατά την εκτίμησή μου, κάποιος ενδιαφερόμενος θα επέλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για να λάβει μία ιδιαίτερα καλή γνώση του Δικαίου της ΕΕ και γενικότερα του ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο σε σχέση με το Δίκαιο της Ενέργειας, το Δίκαιο του Περιβάλλοντος αλλά και σε θέματα που αφορούν το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα στους έχοντες και μη υπόβαθρο οικονομικών γνώσεων να λάβουν μία εξίσου καλή με την προαναφερθείσα γνώση των οικονομικών γενικότερα, και ειδικότερα των οικονομικών της ενέργειας. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για έναν επιτυχημένο συγκερασμό των οικονομικών και των νομικών της ενέργειας, με την ταυτόχρονη ένταξη αυτών στη σύγχρονη πραγματικότητα των αγορών.
Η εμπειρία μου από την παρακολούθηση του προγράμματος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θετική».
Ιωάννης Αγγελόπουλος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (μερικής φοίτησης)

«Το μεταπτυχιακό αυτό είναι ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει όλα τα εφόδια και τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας επαγγελματίας ώστε να μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλό και ακολουθεί τις νέες τάσεις της αγοράς. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των καθηγητών και των εισηγητών είναι πολύ σημαντική για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό. Ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ σημαντικός για την εποχή μας και το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει τις ανάγκες αυτές.
Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί για εμένα πολύ σημαντική εμπειρία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ποιότητα των μαθημάτων, από την εξειδίκευση και τεχνογνωσία των εισηγητών καθώς και από τις υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό που το πρόγραμμα αυτό καλύπτει σημαντικά θέματα της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας Ενεργειακής Αγοράς».
Γιώργος Καραμπάτος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (μερικής φοίτησης)

«Μελετώντας την πολιτική, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα αντιλαμβάνεσαι την κατεύθυνση και την εξέλιξη του ενεργειακού κλάδου. Επίσης τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα τα επόμενα χρονιά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των απρόβλεπτων συνέπειων που θα υποστούμε. Η οικονομική γνώση που σου παρέχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η κριτική σκέψη, οι νομικές και πολιτικές πτυχές του, προσφέρουν πολύπλευρη αντίληψη του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τομέα. Θεωρώ ότι είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σου προσφέρει γνώσεις ώστε να μπορέσεις να κατευθυνθείς και να εξειδικευτείς επαγγελματικά. Αλλά και να εξελίξεις το ακαδημαϊκό σου επίπεδο, σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα που θα σε καθιστούν ανταγωνιστικό».
Λευκοθέα Χόντου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (μερικής φοίτησης)


Τι προοπτικές απασχόλησης υπάρχουν για τους αποφοίτους του προγράμματος; 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποτελούν ικανά στελέχη με σημαντική συμβολή στην επίλυση σύνθετων ζητημάτων στον ενεργειακό κλάδο. 

Στο τέλος του ΠΜΣ, οι απόφοιτοι: 

  • Είναι σε θέση να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις στη διαμόρφωση των πολιτικών και στρατηγικών της Ένωσης, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σε ενεργειακά θέματα και στην εφαρμογή τους στο εθνικό πλαίσιο.
  • Κατανοούν τις ενεργειακές εξελίξεις και σχεδιάζουν στρατηγικές και πολιτικές ως στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.
  • Έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν το πλαίσιο λειτουργίας του ενεργειακού κλάδου καθώς επίσης να αναπτύξουν τα μεθοδολογικά εργαλεία που συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη και την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας σε ένα διαρκώς  μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας θα δημιουργηθούν νέες πολιτικές και δράσεις που θα υλοποιηθούν με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τις «πράσινες επενδύσεις». Μόνο το Ελληνικό δεκαετές σχέδιο δράσης για την ενέργεια και το κλίμα θα πλαισιωθεί από επενδύσεις πάνω από 40 δις. Οι «πράσινες θέσεις» απασχόλησης αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες με ειδικές γνώσεις, όπως αυτές του ΜΠΣ.

Μπορείτε να μας αναφέρετε έναν από τους επόμενους στόχους που έχετε θέσει στο πλαίσιο του προγράμματος; 

Να προετοιμάσει τους φοιτητές  για διεθνή σταδιοδρομία, προσφέροντας τα μαθήματα στα Αγγλικά, και  να αναπτύξει υπερεθνικές μορφές συνεργασίας με ιδρύματα ιδίως της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.

To  ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/lawecon

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο