Συνέντευξη της Διευθύντριας του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA του ΑΠΘ, κας Κοσμίδου Κυριακής Άρθρα

Το eduguide, συνεχίζοντας την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, φιλοξενεί συνέντευξη της κας Κυριακής Κοσμίδου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντριας του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ, που συνεχίζει και φέτος την επιτυχημένη λειτουργία του.

 

Κα Κοσμίδου, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA που προσφέρει το Τμήμα σας;  Ποια είναι η δομή του και τα αντικείμενα στα οποία εμβαθύνει;

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (MBA) έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.

Πιο αναλυτικά, η φοίτηση ολοκληρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο 1ο εξάμηνο διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης, όπως Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λειτουργιών. Στο 2ο εξάμηνο προσφέρονται μαθήματα επιλογής από όλες τις κατευθύνσεις, ενώ στο 3ο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία,  η οποία μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με επιχείρηση, οργανισμό, τράπεζα κ.ο.κ.

Το πρόγραμμα έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου από τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό στίβο και έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των υποψηφίων.

 

Σε ποιους απευθύνεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα-ΜΒΑ του ΑΠΘ; Ποια είναι τα οφέλη που θα αποκομίσουν όσοι επιλέξουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό;

Στην Ελλάδα και όχι μόνο, το ΜΒΑ είναι ένας από τους δημοφιλέστερους μεταπτυχιακούς τίτλους μεταξύ των οικονομικών σπουδών και επιλέγεται όχι μόνο από οικονομολόγους, αλλά και από άλλους πτυχιούχους όπως μηχανικοί, γιατροί, νομικοί, απόφοιτοι θετικών ή και θεωρητικών σπουδών.

Το συγκεκριμένο, λοιπόν,  μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων ΤΕΙ.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ που προσφέρεται στο ΑΠΘ είναι γενικής κατεύθυνσης και στόχος του είναι να βοηθήσει νέους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν υπόβαθρο στη Διοίκηση, ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του προγράμματος;

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ ενισχύουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους και να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αναγνωρίζουν και κατανοούν τη λειτουργία μιας επιχείρησης και επομένως μπορούν να υλοποιήσουν τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες.

 

Μπορείτε να μας αναφέρετε έναν από τους επόμενους στόχους που έχετε θέσει στο πλαίσιο του προγράμματος;

Βασικοί στόχοι μας είναι η πιστοποίηση του προγράμματος από κάποιο διεθνή οργανισμό και η δημιουργία προγράμματος ΜΒΑ με εξειδίκευση σε τομείς, όπως χρηματοοικονομική, marketing κ.ο.κ. έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αποκτήσουν, εκτός από τις γενικές γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, κάποια επιπλέον εξειδίκευση. Περαιτέρω διευρύνουμε την ήδη υπάρχουσα διασύνδεση του προγράμματος με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, καθώς και με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

To MBA δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 31 Μαΐου  2017

Δείτε την Αναλυτική Προκήρυξη 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.econ.auth.gr/

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

eduguide App
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα