Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Συνέντευξη της Διευθύντριας του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA του ΑΠΘ, κας Κοσμίδου Κυριακής

Το eduguide, συνεχίζοντας την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, φιλοξενεί συνέντευξη της κας Κυριακής Κοσμίδου, Καθηγήτριας Χρηματοοικονομικής-Τραπεζικής, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντριας του μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ, που συνεχίζει και φέτος την επιτυχημένη λειτουργία του.

Κα Κοσμίδου, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA που προσφέρει το Τμήμα σας;  Ποια είναι η δομή του και τα αντικείμενα στα οποία εμβαθύνει;

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Master in Business Administration (MBA) έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Πιο αναλυτικά, η φοίτηση ολοκληρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο 1ο  εξάμηνο διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης, όπως Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στο 2ο  εξάμηνο προσφέρονται μαθήματα επιλογής από όλες τις κατευθύνσεις, ενώ στο 3ο  εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική
εργασία,  η οποία μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με επιχείρηση, οργανισμό, τράπεζα κ.ο.κ. Το πρόγραμμα έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου από τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό στίβο και έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των υποψηφίων.
 
Σε ποιους απευθύνεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα-ΜΒΑ του ΑΠΘ; Ποια είναι τα οφέλη που θα αποκομίσουν όσοι επιλέξουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό;

Στην Ελλάδα και όχι μόνο, το ΜΒΑ είναι ένας από τους δημοφιλέστερους μεταπτυχιακούς τίτλους μεταξύ των οικονομικών σπουδών και επιλέγεται όχι μόνο από οικονομολόγους, αλλά και από άλλους πτυχιούχους όπως μηχανικοί, γιατροί, νομικοί, απόφοιτοι θετικών ή και θεωρητικών σπουδών. Το συγκεκριμένο, λοιπόν,  μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους
τους πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων ΤΕΙ.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ που προσφέρεται στο ΑΠΘ είναι γενικής κατεύθυνσης και στόχος του είναι να βοηθήσει νέους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν υπόβαθρο στη Διοίκηση, ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 
Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του προγράμματος;

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ ενισχύουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους και να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αναγνωρίζουν και κατανοούν τη λειτουργία μιας επιχείρησης και επομένως μπορούν να υλοποιήσουν τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες.

Πως το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για την αγορά εργασίας; Τι εικόνα έχετε όσον αφορά την απορρόφηση των αποφοίτων σας στην αγορά εργασίας;

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ του ΑΠΘ παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα και σύγχρονα εργαλεία γνώσης, έτσι ώστε να μπορούν να απορροφηθούν άμεσα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ή να εξελιχθούν στην υπάρχουσα εργασία τους. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη θεωρία στην πράξη, παρέχοντας μια σειρά από διαλέξεις με αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς, πραγματοποιώντας μελέτες περίπτωσης (case studies), διδάσκοντας πρακτικά παραδείγματα από την αγορά εργασίας. Στόχος μας είναι ο συνδυασμός των ακαδημαϊκών γνώσεων με την αγορά εργασίας.

Ένα υψηλό ποσοστό αποφοίτων κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ ένα ποσοστό αποφοίτων έχει ανέλθει στον επαγγελματικό του τομέα, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα των αποφοίτων μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εξαιτίας του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών που προσφέρει το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. Γι’ αυτό, λοιπόν, τον λόγο, δεν μένουμε αδρανείς. Ανανεώνουμε συνεχώς το πρόγραμμα σπουδών ή και το περιεχόμενο των μαθημάτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Μπορείτε να μας αναφέρετε έναν από τους επόμενους στόχους που έχετε θέσει στο πλαίσιο του προγράμματος;

Βασικοί στόχοι μας είναι η πιστοποίηση του προγράμματος από κάποιο διεθνή οργανισμό και η δημιουργία προγράμματος ΜΒΑ με εξειδίκευση σε τομείς, όπως χρηματοοικονομική, τραπεζική, marketing κ.ο.κ. έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αποκτήσουν, εκτός από τις γενικές γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, κάποια επιπλέον εξειδίκευση. Περαιτέρω διευρύνουμε την ήδη
υπάρχουσα διασύνδεση του προγράμματος με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, καθώς και με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ: έως 10/6/2022

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.mba-auth.gr/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο