Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε - ένα από πιο καταξιωμένα και αναγνωρισμένα τμήματα Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής - οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems).

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων σχολών άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και της θεωρίας μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους που επιθυμούν εξειδικευθούν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων και να αποκτήσουν τις ικανότητες για να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:

  • Τμημάτων Οικονομικών Σχολών των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ) ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων με συναφή γνωστικά αντικείμενα,
  • Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών, με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως οικονομικοί αναλυτές, υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αξιολογητές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι κοστολόγησης, σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, σύμβουλοι επιχειρησιακών συστημάτων ή/και στα πλαίσια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων.
Επιπλέον, δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα, είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Έναρξη Διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων του 8ου κύκλου του ΠΜΣ θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Μάρτιος 2023). Αξίζει να σημειωθεί πως παρέχεται η δυνατότητα 100% εξ' αποστάσεως παρακολούθησης.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την 31η Ιανουαρίου 2023. Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων, κατά την περίοδο αυτή, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο mail της Γραμματείας του ΠΜΣ, msc-info@accis.ihu.gr
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://acf.teithe.gr ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: msc-info@accis.ihu.gr.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο