Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην παροχή στέρεου τεχνολογικού υπόβαθρου. Στηρίζεται τόσο στις ανάγκες της αγοράς των ΤΠΕ, στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και κυρίως στα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές με πολύ εκτενή διδακτική και ερευνητική εμπειρία, τόσο στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή χώρο. Οι υλικοτεχνικές υποδομές (Εργαστήρια, Βιβλιοθήκη, Ευρυζωνικές συνδέσεις κ.α.) είναι υψηλών προδιαγραφών και βελτιώνονται διαρκώς.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων  μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων προς πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και στην ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών Πληροφορικής.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι  απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Υπεύθυνοι Μηχανογράφησης- ΙΤ Managers, Διαχειριστές Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων, Αναλυτές Συστημάτων, Μηχανικοί Λογισμικού, Προγραμματιστές κ.α.

Ανάλογα με την επιλογή των μη υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές αποκτούν εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

  1. Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων
  2. Δικτυοκεντρικά και διάχυτα Πληροφοριακά συστήματα
  3. Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα
  4. Πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας
  5. Συστήματα διαχείρισης γνώσης
  6. Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Η διάρκεια φοίτησης για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα.

Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:

  • Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και χο­ρη­­­γείται σε επιλεγμένους κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό «Άριστα».
  • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγούνται με βάση - αποκλειστικά και μόνο - την επί­δο­ση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πλήρους Φοίτησης) είναι έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα http://mscis.cs.aueb.gr/

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο