ΠΜΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική. Θέτει υψηλά πρότυπα επιστημονικής και πρακτικής τεκμηρίωσης και εγγυημένη σταδιοδρομία σε μεγάλες επιχειρήσεις

Εάν έχετε υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες, παρακολουθήστε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που έχει καταξιωθεί στη χώρα, θέτοντας υψηλά πρότυπα επιστημονικής και πρακτικής τεκμηρίωσης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δημιουργήθηκε για να εφοδιάσει τους αποφοίτους με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Η οικονομική και επιχειρησιακή στρατηγική είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δομή, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να χαράξουν με στρατηγική τους στόχους τους, καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξή τους.     

Τόσο η μοναδικότητα του προγράμματος στον Ελληνικό χώρο όσο και η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων του από το 2006, το καθιστούν ως μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους διαθέτουν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. 

Η μεγάλη επιτυχία του Προγράμματος και η σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, καθώς επίσης και η Επαγγελματική Αποκατάσταση των αποφοίτων, αναγνωρίστηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π, όσο και από έρευνα που διεξήχθη για τους αποφοίτους του ΠΜΣ-ΟΕΣ. Οι απόφοιτοί του προγράμματος, καταλαμβάνουν με μεγάλη επιτυχία στελεχιακές θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Bank of Cyprus, Pricewaterhouse, Thornton, ΟΤΕ, Wind, Vodafone, Coca Cola, Βιοϊατρική, Πλαίσιο, κά.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η οικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στελέχη της αγοράς. Ειδικότερα, το πρόγραμμα, έχοντας ως κεντρική κατεύθυνση την Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική, πλαισιώνεται από:

  • την Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων
  • την Οικονομική Ανάλυση του Παγκόσμιου Περιβάλλοντος 
  • την Στρατηγική των Επενδύσεων
  • την Διαχείριση Κινδύνου, Επιχειρηματικών Καινοτομιών & Αποθεμάτων 
  • τα Στρατηγικά συστήματα πληροφορικής

Χορηγοί:

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος με τις εταιρείες WIND και DATA COMMUNICATION χορηγούνται τρεις υποτροφίες από την WIND και δύο από την DATA COMMUNICATION σε πέντε διακριθέντες φοιτητές στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Υποτροφίες:

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει κάθε εξάμηνο πέντε υποτροφίες στους φοιτητές με την καλύτερη επίδοση. Το ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 1000€.

Επιπλέον, προσφέρονται έως δεκαπέντε θέσεις αμειβόμενων βοηθών έρευνας, ύψους 1000€ έκαστη. Η επιλογή γίνεται πριν την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών από την Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την προπτυχιακή ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.

Διασύνδεση με την Αγορά / Πρακτική Άσκηση:

Το ΠΜΣ στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική συνεργάζεται με επιτυχία στo πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης δίνοντας στους αποφοίτους του τη δυνατότητα άμεσης ένταξής τους στον επιχειρηματικό κόσμο. Τελειόφοιτοι του προγράμματος εργάζονται σε κορυφαίες επιχειρήσεις με προοπτικές επαναπρόσληψης, όπως οι ακόλουθες:

  • MICROSOFT
  • Alpha Bank
  • EUROBANK
  • Ινστιτούτο Παστέρ
  • Εθνική Τράπεζα

Δείτε εδώ αναλυτικά τις επιχειρήσεις.

Επαγγελματική Αποκατάσταση:

Η μοναδικότητα του προγράμματος στον Ελληνικό χώρο όσο και η πετυχημένη πορεία των αποφοίτων του από το 2006, το καθιστούν ως μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους διαθέτουν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Η μεγάλη επιτυχία του Προγράμματος και η σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, καθώς επίσης και η Επαγγελματική Αποκατάσταση των αποφοίτων, αναγνωρίστηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π, όσο και απο έρευνα που διεξήχθη για τους αποφοίτους του ΠΜΣ-ΟΕΣ.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 16/09/2021.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.msc-ebs.gr
Email: strategy@unipi.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο