Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική με 5 κατευθύνσεις Άρθρα

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του  Πανεπιστημίου Πειραιώς συνεχίζει για 16η χρονιά την επιτυχημένη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων επιλογής, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τα μαθήματα που θα επιλέξει ο φοιτητής, θα μπορεί να αποκτήσει εξειδίκευση σε μία από τις εξής κατευθύνσεις:

  • Βιοστατιστική
  • Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
  • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
  • Κοινωνική Στατιστική
  • Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση και κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή και εργαστηριακή εξάσκηση στη χρήση στατιστικών και μαθηματικών πακέτων.

 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι όλοι Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχουν συμβάλει στην συγγραφή πολλών βιβλίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, συμμετέχουν σε επιτροπές διεθνών στατιστικών οργανισμών, συνεδρίων και ενώσεων καθώς και σε διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και προγράμματα.

 

Προοπτικές Απασχόλησης

Tο Linkedin, το οποίο αποτελεί το δημοφιλέστερο ιστοχώρο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε πρόσφατα τις ειδικότητες που εξασφάλισαν επαγγελματική αποκατάσταση μέσα στο 2015, μετά από έρευνα που διεξήγαγε, χρησιμοποιώντας δεδομένα περισσοτέρων από 330 εκατομμυρίων χρηστών. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, η κορυφαία ειδικότητα που αναζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η στατιστική ανάλυση και η επεξεργασία δεδομένων.  Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς η στατιστική διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και στη χάραξη κυβερνητικής πολιτικής και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία στην υπηρεσία όλων των επιστημών.
 

H σταδιοδρομία των αποφοίτων του ΠΜΣ επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών τους στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Απόφοιτοι του ΠΜΣ στελεχώνουν ειδικές υπηρεσίες υπουργείων και δημοσίων οργανισμών, εταιρείες δημοσκοπήσεων, εταιρείες έρευνας αγοράς, φαρμακευτικές εταιρείες, τμήματα στατιστικής μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων, κέντρα προγραμματισμού και μελετών τραπεζικών οργανισμών, εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τμήματα ποιοτικού ελέγχου βιομηχανιών, τμήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού εταιρειών και άλλες ανάλογες θέσεις. Επίσης, το ΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές το κατάλληλο υπόβαθρο για συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. Απόφοιτοι του Προγράμματος συνεχίζουν σπουδές σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού ή είναι ήδη μέλη ερευνητικών ομάδων και Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού πανεπιστημίων.

Δείτε απόψεις φοιτητών για το πρόγραμμα καθώς και που απασχολούνται απόφοιτοι του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική http://stat.unipi.gr/mefast/?page_id=133

 

Υποτροφίες

To ΠΜΣ στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Κάθε έτος χορηγούνται 3 υποτροφίες σε φοιτητές του ΠΜΣ με τη μορφή απαλλαγής από τα δίδακτρα.

 

Αιτήσεις-Πληροφορίες

Αιτήσεις για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ καθώς και έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή για την υποβολή υποψηφιότητας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://stat.unipi.gr/mefast/

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα