Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB
Eφαρμοσμένη Στατιστική
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - ΟΠΑ
EKPA Applied Economics

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική με 4 κατευθύνσεις Εκπαιδευτικά Νέα

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του  Πανεπιστημίου Πειραιώς συνεχίζει για 21η χρονιά την επιτυχημένη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων επιλογής, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τα μαθήματα που θα επιλέξει ο φοιτητής, θα μπορεί να αποκτήσει εξειδίκευση σε μία από τις εξής κατευθύνσεις:

  • Βιοστατιστική (Biostatistics)
  • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
  • Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical Methods in Finance)

Φέτος προσφέρεται, επίσης, τέταρτη νέα κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων» (Data Science)

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση και κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή και εργαστηριακή εξάσκηση στη χρήση στατιστικών και μαθηματικών πακέτων.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι όλοι Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχουν συμβάλει στην συγγραφή πολλών βιβλίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, συμμετέχουν σε επιτροπές διεθνών στατιστικών οργανισμών, συνεδρίων και ενώσεων καθώς και σε διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και προγράμματα.

Σύνδεση με την αγορά Εργασίας- Προοπτικές Απασχόλησης

Κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (διάρκειας 3-4 μηνών).

H σταδιοδρομία των αποφοίτων του ΠΜΣ επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών τους στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Απόφοιτοι του ΠΜΣ στελεχώνουν ειδικές υπηρεσίες υπουργείων και δημοσίων οργανισμών, εταιρείες δημοσκοπήσεων, εταιρείες έρευνας αγοράς, φαρμακευτικές εταιρείες, τμήματα στατιστικής μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων, κέντρα προγραμματισμού και μελετών τραπεζικών οργανισμών, εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τμήματα ποιοτικού ελέγχου βιομηχανιών, τμήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού εταιρειών και άλλες ανάλογες θέσεις. Επίσης, το ΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές το κατάλληλο υπόβαθρο για συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. Απόφοιτοι του Προγράμματος συνεχίζουν σπουδές σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού ή είναι ήδη μέλη ερευνητικών ομάδων και Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού πανεπιστημίων.

Δείτε απόψεις φοιτητών για το πρόγραμμα καθώς και που απασχολούνται σήμερα απόφοιτοι του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική http://stat.unipi.gr/mefast/?page_id=133

Υποτροφίες

To ΠΜΣ στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Κάθε έτος χορηγούνται 3 υποτροφίες σε φοιτητές του ΠΜΣ με τη μορφή απαλλαγής από τα δίδακτρα.

Αιτήσεις - Πληροφορίες

Αιτήσεις για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Δείτε την προκήρυξη του προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ καθώς και έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή για την υποβολή υποψηφιότητας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://stat.unipi.gr/mefast/

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο