Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Άρθρα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» (Actuarial Science and Risk Management) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δέχεται αιτήσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι και τις 31 Μαΐου 2020.

 

Σκοπός-Αντικείμενο Σπουδών

Στόχος του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» είναι να προσφέρει ουσιαστική επιστημονική κατάρτιση στα πεδία του Αναλογισμού και της Διοικητικής (Διαχείρισης) Κινδύνων (Ασφαλιστικών και Τραπεζικών). Για τον σκοπό αυτό προσφέρει έναν συνδυασμό γνώσεων στον οποίο περιλαμβάνονται τα Μαθηματικά, η Στατιστική, οι Πιθανότητες, η Χρηματοοικονομική, ο Αναλογισμός και η Διαχείριση Κινδύνων. Οι σπουδαστές του προγράμματος αποκτούν τα αναγκαία προσόντα για να αναλύουν, να αξιολογούν και να ποσοτικοποιούν κρίσιμες παραμέτρους των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως δε των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

 

Επαγγελματική Προοπτική

Στην αγορά, σήμερα, υπάρχει σημαντική ζήτηση για ανθρώπους με εξειδίκευση στο αντικείμενο του αναλογισμού και της διαχείρισης κινδύνων.  Αυτό συμβαίνει γιατί ο ασφαλιστικός κλάδος έχει σταθερή ανάπτυξη, ενώ από την άλλη, η προσφορά εξειδικευμένων στελεχών είναι σχετικά περιορισμένη.  Άλλωστε, οι ασφαλιστικές και τραπεζικές επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη μονάδες διαχείρισης κινδύνων στο οργανόγραμμα τους, προσφέροντας στους αποφοίτους ευκαιρίες απασχόλησης. Παράλληλα, καθώς επιχειρήσεις όλων των κλάδων αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητα και εξέλιξη τους, η αγορά εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη στον κλάδο της διαχείρισης κινδύνων συνεχώς διευρύνεται.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με δεδομένη την εξειδίκευση που αποκτούν  κατά τις σπουδές τους, μπορούν να εργασθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, όπως :

  • Σε Ασφαλιστικές επιχειρήσεις: Αναλογιστικές Μελέτες, , Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων, Διαχείριση Αποθεματικών, Underwriting, Solvency II
  • Σε Τράπεζες:  Διαχείριση πιστωτικού, συναλλαγματικού, λειτουργικού κ.λ.π. κινδύνων.
  • Σε λοιπές επιχειρήσεις:  Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών και εμπορευμάτων, των ισοτιμιών (συναλλαγματικός κίνδυνος), τις επισφαλείς απαιτήσεις (πιστωτικός κίνδυνος), τις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών (κίνδυνος αγοράς), τις οργανωτικές – λειτουργικές αδυναμίες των επιχειρήσεων (λειτουργικός κίνδυνος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα Ελληνικού Πανεπιστημίου που δίνει στους απόφοιτους την κατάλληλη υποδομή για την απόκτηση σχετικων αδειών και πιστοποιήσεων (άδεια αναλογιστή, GARP, PRMIA, CERA) μέσω της συμμετοχής τους σε αντίστοιχες εξετάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Σύνδεση με την Αγορά

Για την εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας, οι υπεύθυνοι του προγράμματος έχουν καθιερώσει:

  • Πρακτική Άσκηση, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τράπεζες που περιλαμβάνει απασχόληση 3-4 μηνών, αμοιβή και ασφάλιση.
  • Διδασκαλία μέρους των μαθημάτων από επιστήμονες- κορυφαία στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και risk managers, που μεταφέρουν στους σπουδαστές πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.

 

Υποτροφίες

Σε κάθε κύκλο σπουδών χορηγούνται 3 υποτροφίες, με τη μορφή μείωσης διδάκτρων. Επίσης, οι εργαζόμενοι σπουδαστές μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των διδάκτρων τους από το ΛΑΕΚ.

 

Περισσότερες πληροφορίες-αιτήσεις

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτές μέχρι και τις 31/05/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία των αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.sta.unipi.gr/actuarial.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα