Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία με 3 κατευθύνσεις

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί και οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία».

To συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι οργανωμένο σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία" γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τρία (3) εξάμηνα (συμπεριλαμβανομένης και της Διπλωματικής Εργασίας).

Σκοπός

Βασικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η καλλιέργεια της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε πεδία που σχετίζονται με τις τρεις κατευθύνσεις και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών ή την παροχή τεχνογνωσίας καθώς και συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών στα θεματικά αντικείμενα που αυτό καλύπτει.

Λόγοι για να το επιλέξετε

 • Διδάσκοντες διεθνούς κύρους από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο
 • Υποτροφίες στους φοιτητές με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση
 • Σύγχρονα εργαστήρια για τους φοιτητές του ΠΜΣ
 • Εκμάθηση του ERP SAP και εκπαίδευση που βοηθάει στη διεθνή πιστοποίηση γνώσεων TERP10 του συστήματος SAP
 • Δωρεάν διάθεση εμπορικού λογισμικού της Microsoft μέσω του προγράμματος MSDNAA DreamSpark Premium
 • Πρόσθετες Παροχές (επιχορήγηση συμμετοχής σε συνέδρια, κλπ.)
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Σύνδεση με επιχειρήσεις και παραγωγική διαδικασία. 
 • Πρόσβαση σε on-line βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών
 • Πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

To συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι κατάλληλα οργανωμένο και σχεδιασμένο ώστε με το διδακτικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το πρόγραμμα σπουδών, την άρτια οργάνωση και το θεματικό πλουραλισμό του να καλύπτει γνωσιολογικά, μαθησιακά και ερευνητικά τις απαιτήσεις, τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των σπουδαστών του.

Αιτήσεις-Πληροφορίες

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, τηλ. 210 4142111 - 210 4142095 – 210 4142096 - 210 4142098. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα, τις υποτροφίες και τα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος http://www.tex.unipi.gr/master/

Αιτήσεις έως 23 Ιουνίου 2017

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο