Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Όραμα μας  είναι η προσφορά σύγχρονων διεπιστημονικών γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, που αφορούν στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, στις Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, συνδυασμένες  με σημαντικά θέματα Φυτικής Παραγωγής.

Κύριος στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιριών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στη γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιστημόνων που θα ασχοληθούν ενεργά με τα προαναφερόμενα ερευνητικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτισθεί έτσι ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στο Farm Business Management. Είναι άλλωστε το μοναδικό  μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη χώρα μας που καλύπτει τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο, αφού ο μεγάλος αριθμός Θεματικών Ενοτήτων επιλογής που προσφέρεται επιτρέπει στον φοιτητή να διαμορφώσει το «ατομικό» πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ έχει προβλεφθεί η εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευση να καλύπτει μεγάλο μέρος της διδασκαλίας. Ευρύτερα, έχει ληφθεί κάθε πρόνοια για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των παραδόσεων και της ενεργού συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία,  φοιτητών που ήδη εργάζονται ή διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής.

Η προσπάθεια ανανέωσης  και προσαρμογής της διδακτέας ύλης στις υφιστάμενες Θεματικές Ενότητες, καθώς και ο εμπλουτισμός της  με καινούργιες, είναι συνεχής και άρρηκτα  συνδεδεμένη με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και τις πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης. Η φιλοσοφία που διαπνέει όλη τη διδακτική προσπάθεια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ο συνδυασμός της θεωρίας με πρακτικές εφαρμογές, όπως και η παροχή/εξοικείωση της χρήσης των κατάλληλων επιστημονικών εργαλείων για τις εφαρμογές των αποκτώμενων γνώσεων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο, υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις Θεματικές Ενότητες, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr ή στο 210 529 4770.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο