Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Executive MBA από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συνεχίζονται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το Εxecutive MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. 

Η κύρια πρωτοπορία του προγράμματός είναι η ευελιξία που προσφέρει: συνδυάζει δια ζώσης διαλέξεις στη Χίο, εξ αποστάσεως διαλέξεις με σύγχρονες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμπληρώνουν τις διαλέξεις και σηματοδοτούν την εμπέδωση των γνώσεων προσαρμόζοντας το πρόγραμμα στις ανάγκες των σπουδαστών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – EXECUTIVE ΜΒΑ, με τις εξής κατευθύνσεις:

  • Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Διοικητική Επιστήμη
  • Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
  • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική


Το Executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου απευθύνεται σε απόφοιτους όλων των γνωστικών αντικειμένων. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μηχανικοί, νομικοί, μαθηματικοί, παιδαγωγοί, ιατροί, φιλόλογοι, στρατιωτικοί, οικονομολόγοι και πολλοί άλλοι επιστήμονες στηρίζονται στο ΜΒΑ για να αποκτήσουν συστηματική, επιστημονική γνώση της επιχειρηματικής τους καθημερινότητας

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα του προγράμματος: emba.aegean.gr 
 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο