eLearning EKPA
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ετοιμάζεστε να κάνετε αίτηση για μεταπτυχιακό; Δείτε χρήσιμες συμβουλές για τη σύνταξη του βιογραφικού σας! Άρθρα

Αν βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης μεταπτυχιακού ή αποφασίσατε σε ποιο πανεπιστήμιο θέλετε να κάνετε το μεταπτυχιακό σας, καλό θα ήταν να έχετε υπόψη σας ότι εκτός από την αίτηση που καλείστε να υποβάλετε, πιθανόν να σας ζητηθεί να αποστείλετε και το βιογραφικό σας σημείωμα. Μπορεί να σας ακούγεται εύκολο, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτοπαρουσίασης του εαυτού σας και επομένως πρέπει να προβάλετε τον καλύτερο σας εαυτό προκειμένου να πάρετε τη θέση που τόσο πολύ θέλετε!

Κατ' επέκταση, o κυριότερος στόχος του βιογραφικού είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιτροπής αξιολόγησης και παράλληλα να δημιουργήσει μια θετική εικόνα για εσάς. Ουσιαστικά, είναι το «μέσο» για να ξεχωρίσετε ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψήφιους και να πείσει την επιτροπή ότι εσείς έχετε το κατάλληλο προφίλ για τη θέση! Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είναι η ίδια διαδικασία με αυτή που θα κάνατε αν θέλατε να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας. Στο ακαδημαϊκό βιογραφικό σημείωμα, στόχος σας είναι να δείξετε στην επιτροπή αξιολόγησης ότι οι δεξιότητες, τα προσόντα και οι ικανότητές σας, σας καθιστούν κατάλληλους για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα!

 

Δώστε έμφαση στα ακαδημαϊκά σας επιτεύγματα!

Το σημαντικότερο κομμάτι για κάθε βιογραφικό σημείωμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι να δώσετε έμφαση στα ακαδημαϊκά σας επιτεύγματα σε σχέση με τα επαγγελματικά.  Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα αναφέρετε την επαγγελματική σας εμπειρία, αν έχετε, αλλά θα πρέπει να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν την εκπαίδευσή σας.  Επιπλέον, εκτός από τον τίτλο του πτυχίου σας και τη χρονιά αποφοίτησής σας, θα ήταν καλό να αναφέρετε μερικά από τα πιο σχετικά μαθήματα που παρακολουθήσατε και τυχόν βραβεία που κερδίσατε, ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται περισσότερο με τον τομέα των σπουδών σας. Μην υπερβάλετε στις περιγραφές σας. Να θυμάστε ότι κάθε καταχώρηση στο βιογραφικό σας σημείωμα πρέπει να περιέχει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε 2 έως το πολύ 4 bullet points.

 

Η εθελοντική εργασία και τα internships έχουν μεγαλύτερη σημασία από όσο νομίζετε!

Τα internships και ο εθελοντισμός δείχνουν στους καθηγητές της σχολής ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας, ενώ παράλληλα με αυτό τον τρόπο δείχνετε ότι είστε πρόθυμοι να εργαστείτε σκληρά χωρίς χρηματικό αντίτιμο.  Μέσω της εμπειρίας εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης μπορείτε να περιγράψετε  ποιος ήταν ο ρόλος σας και τα επιτεύγματα σας. Επομένως, φροντίστε να επισημάνετε κάθε ευκαιρία πρακτικής άσκησης ή εθελοντισμού κάνατε!

 

Χρησιμοποιήστε σαφή δομή και ισχυρή γλώσσα!

Το ιδανικό μήκος του βιογραφικού είναι 1-2 σελίδες. Ποιο είναι το συμπέρασμα λοιπόν; Ένα βιογραφικό σημείωμα δεν είναι το μέρος για να σπαταλήσετε λέξεις. Επομένως, θα πρέπει να επιλέξετε τα λόγια σας σχολαστικά, ώστε να αναδεικνύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα επιτεύγματά σας σε έναν περιορισμένο χώρο.

Εκτός από αυτό, η δομή είναι ακόμη ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του βιογραφικού σημειώματος, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Μια κεφαλίδα με το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Οι ενότητες σας να είναι καθορισμένες με επικεφαλίδες (πχ. εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία κ.α).
 • Οι περιγραφές στα διάφορα τμήματα (να τα προσθέτετε ως κουκκίδες).
 • Καταχωρήσεις με αντίστροφη χρονολογική σειρά (ξεκινάτε από την πιο πρόσφατη).

 

Ενότητες που θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν στο ακαδημαϊκό βιογραφικό σημείωμα

 • Προσωπικά στοιχεία: Αναφέρετε το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).
 • Εκπαίδευση: Χρονολογική λίστα από πάνω προς τα κάτω (ξεκινήστε από το πιο πρόσφατο ακαδημαϊκό ίδρυμα). Στην ενότητα αυτή μπορείτε να προσθέσετε επίσης τυχόν συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, Η συμμετοχή σας σε προγράμματα Erasmus δείχνει στους καθηγετές ότι είστε ανοιχτοί στις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται!
 • Συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση: Σε αυτή την ενότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δείξετε και να δώσετε έμφαση στο ενδιαφέρον και τη θέλησή σας για συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση.  Αποτελεί θετικό στοιχείο το να παρουσιάσετε τη συμμετοχή σας σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος που θέλετε να ακολουθήσετε.
 • Εργασιακή εμπειρία: Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάθε μορφή απασχόλησης που είχατε (πχ. μισθωτή, πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σας σπουδών, εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση, εργασία μερικής απασχόλησης, καλοκαιρινή απασχόληση κ.α.).
 • Δεξιότητες: Προσθέστε τις δεξιότητες της προσωπικότητάς σας πχ. επικοινωνιακές, οργανωτικές, διοικητικές κ.α. και πως αυτές φαίνονται με πράξεις)
 • Γλωσσικές δεξιότητες: Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε, σε τι επίπεδο και αν διαθέτετε κάποιο πτυχίο (TOEFL, GRE, ΙELTS, DELF κ.λπ.).
 • Υπολογιστών: Αναφέρετε τις δεξιότητες σας στους υπολογιστές και αν δώσατε κάποιο δίπλωμα (πχ. ECDL, κ.α.).
 • Άλλες δεξιότητες προγραμμάτων: Σε περίπτωση που έχετε άλλες δεξιότητες προγραμμάτων, καλό θα ήταν να τις προσθέσετε (πχ. SPSS).
 • Βραβεία: Αναφέρετε τυχόν βραβεία και ακαδημαϊκές διακρίσεις ή υποτροφίες
 • Εθελοντικές συμμετοχές: Αναφέρετε αν είστε μέλος κάποιας συγκεκριμένης εθελοντικής οργάνωσης ή κάποιας οργάνωσης που να σχετίζεται με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού που θέλετε να υποβάλετε αίτηση.
 • Μελέτες - Δημοσιεύσεις: Μπορείτε να προσθέσετε τις εργασίες και τις μελέτες που κάνατε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σας σπουδών. Επίσης, σε περίπτωση που κάνατε πτυχιακή εργασία στο προπτυχιακό σας, καλό θα ήταν να τη συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας.
 • Εμπειρία στη διδασκαλία: Αν έχετε εμπειρία στη διδασκαλία, τότε αυτή σας η εμπειρία είναι ένας καλός τρόπος να δείξετε το ενδιαφέρον σας για μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
 • Συστάσεις από καθηγητές: Επιλέξτε καθηγητές από το προπτυχιακό σας, οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέχουν θετικά σχόλια για εσάς. Συνήθως τα μεταπτυχιακά προγράμματα ζητάνε 2-3 συστατικές επιστολές από καθηγητές (εξαρτάται από το Πανεπιστήμιο). 

 

*Tip! Πρώτου υποβάλετε το βιογραφικό σας, φροντίστε να το διαβάσετε τουλάχιστον 2-3 φορές για τυχόν λάθη που μπορεί να παραλείψατε (ορθογραφικά, μέγεθος γραμματοσειράς κ.α).  Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες γιατί αυτές κάνουν τη διαφορά.

** Τip! Μην ξεχάσετε να υποβάλετε μαζί με την αίτηση και το βιογραφικό σας σημείωμα τη σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων - Personal Statement (μέχρι 2 σελίδες). H αίτηση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απαιτεί σχεδόν πάντα μια έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους κάνετε αίτηση στο πρόγραμμα! Δείτε εδώ σύντομο οδηγό για το πως να γράψετε την αυτοπεριγραφική έκθεση για την αίτηση του μεταπτυχιακού. 

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο