Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη (Farm Business Management) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι πρόσφατες έντονες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές έθεσαν επιτακτικά  αίτημα επικαιροποίησης των εφαρμοσμένων γνώσεων που έχει ανάγκη η αγορά σε  τεχνολογικά και οικονομικά ζητήματα του αγροτικού τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ίδρυσαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» (Farm Business Management).

Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερις κατευθύνσεις:

  • Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι
  • Γεωργική Συμβουλευτική και Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στη Ζωική Παραγωγή
  • Επιχειρηματικότητα και Αειφορία στην Υδατοκαλλιέργεια

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών στοχεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων  που θα ιδρύσουν ή θα στελεχώσουν σύγχρονες επιχειρήσεις ζωικής και φυτικής  παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών, παροχής τεχνικοοικονομικών συμβουλών, καθώς επίσης και αναπτυξιακούς φορείς και υπηρεσίες  (δημόσια διοίκηση, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία κ.α.).  

Οι γνώσεις που θα παρέχονται, ανάλογα με την κατεύθυνση, θα καλύπτουν σε βάθος τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα και θα συνδυάζονται με τις απαραίτητες μεθόδους και εργαλεία της οικονομικής επιστήμης με σκοπό την αποτελεσματική διοίκηση των παραγωγικών επιχειρήσεων ή την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνικοοικονομικών συμβουλών/υπηρεσιών.  Ακόμα, θα παρασχεθούν γνώσεις για την εξειδίκευση στελεχών που θα εργασθούν σε κεντρικούς ή περιφερειακούς/τοπικούς φορείς ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου και υποστήριξης της αναζωογόνησης της υπαίθρου.

Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. δεν είναι μόνο η κατάρτιση και η παροχή νέων απαραίτητων γνώσεων στους αποφοίτους του, αλλά και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, γι’ αυτό ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας σύναψε την  πρώτη συμφωνία – συνεργασία του με εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η συνεργασία περιλαμβάνει την πρόσληψη δύο αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. ανά έτος για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

Η συνολική διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 12 μήνες (full time φοίτηση), συμπεριλαμβανομένης και της  συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας.

Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής των αιτήσεων  είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων φοιτητών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://farmbm.aua.gr, να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση farmBM@aua.gr ή να καλέσουν στο 210 529 4770 (Δευτέρα – Πέμπτη, 10:00 – 14:00).

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο