Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Με τέσσερα νέα προγράμματα οι αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Με τέσσερα (4) νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, από 26 Φεβρουαρίου 2015 έως 23 Απριλίου 2015. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το ΑΠΚΥ θα προσφέρει τρία (3) προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και είκοσι ένα (21) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τέσσερα (4) από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα προσφέρονται στην Αγγλική Γλώσσα. Επίσης, το ΑΠΚΥ προκήρυξε θέσεις για διδακτορικά προγράμματα σε πλήθος επιστημονικών περιοχών.  Πέρα από τα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το ευρύ κοινό έχει ευκαιρίες συμμετοχής σε διαδικτυακά σεμινάριαγια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τέσσερα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) αφορούν επιστημονικούς τομείς αιχμής, έχουν θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό και καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Τρία από τα νέα προγράμματα είναι διαπανεπιστημιακά και προσφέρονται από το ΑΠΚΥ, σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο της ανάληψης επιτελικού ρόλου συντονιστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Enterprise Risk Management» θα προσφερθεί από κοινού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το «International Hospitality and Tourism Management» προσφέρεται σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ το πρόγραμμα «Sustainable Energy Systems» θα προσφερθεί από κοινού με το Πανεπιστήμιο Frederick. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» ολοκληρώνει τη σειρά των νέων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο του 2015. 

Όσον αφορά στα δίδακτρα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΑΠΚΥ, σημειώνεται ότι, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τα δίδακτρα όλων των προγραμμάτων θα είναι κατά 10% μειωμένα. Επίσης, κάθε φοιτητής καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) που θα επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος και δεν προβαίνει σε εξόφληση του συνολικού κόστους του Προγράμματος από την αρχή. 

Για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται πτυχίο Πανεπιστήμίου οποιασδήποτε ειδικότητας, ενώ για όλα τα προγράμματα προϋπόθεση συμμετοχής είναι η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα  προγράμματα σπουδών που θα προσφέρει το ΑΠΚΥ το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καθώς και το συνολικό κόστος των διδάκτρων του κάθε προγράμματος. Σημειώνεται ότι στο συνολικό κόστος των διδάκτρων έχει συνυπολογιστεί η έκπτωση του 10% για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Πτυχίο

 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό- 6300 ευρώ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων- 7000 ευρώ
 • Αστυνομικές Σπουδές  (μόνο για απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου- αναβάθμιση διπλώματος) -2592 ευρώ

Μεταπτυχιακό (στην ελληνική γλώσσα)

 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος – 6300 ευρώ
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία- 4860 ευρώ
 • Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία- 4860 ευρώ
 • Επιστήμες της Αγωγής- 4860 ευρώ
 • Θεατρικές Σπουδές- 4860 ευρώ
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση- 4860 ευρώ
 • Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα- 4860 ευρώ
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας- 4860 ευρώ
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική-5400 ευρώ
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας- 4860 ευρώ
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)- 6480 ευρώ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)- 7875 ευρώ
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική- 7875 ευρώ
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα- 4860 ευρώ
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων- 4860 ευρώ
 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας-4860 ευρώ

Μεταπτυχιακό (στην ελληνική γλώσσα)

 • ΜΒΑ (Master in Business Administration)- 7875 ευρώ
 • Hospitality and Tourism Management (νέο μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) -5400 ευρώ
 • Risk Management- νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο –ΕΑΠ) - 5400 ευρώ
 • Sustainable Energy Systems- (νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Frederick University) - 5400 ευρώ

Διδακτορικό

 • Κοινωνικά και Πληροφοριακά Συστήματα
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ερευνητικές περιοχές: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Αλλαγή, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (ερευνητικές περιοχές: Δομή τοπίου και βιοποικιλότητα, Ενδυνάμωση συνοχής προστατευόμενων περιοχών, ΝΗΣΟ-ΤΟΠΟΙ: H έννοια του νησιωτισμού, Οικότοποι προτεραιότητας και κλιματική αλλαγή, Yπηρεσίες οικοσυστημάτων στα μεσογειακά τοπία)
 • Ελληνικός Πολιτισμός (ερευνητικές περιοχές: Ιστορία και Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας, Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, ΝΗΣΟ-ΤΟΠΟΙ: Η έννοια του νησιωτισμού)
 • Θεατρικές Σπουδές (ερευνητικές περιοχές: Επιβίωση Αρχαίου Δράματος, Σκηνοθεσία-Υποκριτική)
 • Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 • Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (ερευνητικές περιοχές: Διάχυση πληροφοριών στη Δημοσιογραφική Πρακτική, Επικοινωνία και Κοινωνική Υπολογιστική)
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ερευνητικές περιοχές: Υπολογιστική Νόηση -Τεχνητή Νοημοσύνη, Μοντελοποίηση Ασύρματου Καναλιού, Μοντελοποίηση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Ραδιοεντοπισμός Ασύρματων Χρηστών, Συστήματα ΜΙΜΟ, Σχεδιασμός Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων).
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ερευνητικές περιοχές: Πολιτική Υγείας, Φαρμακευτική Πολιτική)

Δίδακτρα: Τα δίδακτρα για εκπόνηση διδακτορικού προγράμματος ανέρχονται σε €1.350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή στο διδακτορικό πρόγραμμα, και σε €675 ανά έτος, για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού που είναι τα οκτώ (8) έτη.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τα δίδακτρα θα είναι 10% μειωμένα (δηλαδή 1215 ευρώ για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη).

Προγράμματα Κατάρτισης- Σεμινάρια

Διαδικτυακά Σεμiνάρια στα Social Media

 • SMS01 - Εισαγωγή στα social media
 • SMS02 - Social Media στην ενημέρωση
 • SMS03 - Δημοσιογραφία με smartphone
 • SMS04 - Social media (για προχωρημένους)
 • SMS05 - Εισαγωγή στο Blogging
 • SMS06 - Αudio for internet
 • SMS07 - Video for internet - Εισαγωγή
 • SMS08 - Data Journalism - Εισαγωγή
 • SMS09 - Blogging για προχωρημένους
 • SMS10 - Social Media & Branding (βασικό)
 • SMS11 - Social Media & Branding (για προχωρημένους)
 • SMS12 - Brand U! Facebook - Instagram
 • SMS13 - Brand U! Twitter - Linkedin
 • SMS14 - Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για ιδιώτες)
 • SMS15 - Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για δημοσιογράφους)
 • SMS16 - Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για επικοινωνιολόγους)
 • SMS17 - Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για marketing/brand managers και directors)
 • SMS18 - Social Media Metrics

Κατά τη διάρκεια των εγγραφών, το κάθε σεμινάριο θα αρχίζει άμεσα, με τη συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού 25 ατόμων.
Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 4 μέχρι 6 εβδομάδες και το κόστος τους κυμαίνεται από 90€ μέχρι 100€.

Για να δείτε τις θεματικές ενότητες καθώς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής για καθένα από τα παραπάνω προγράμματα σπουδών πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης το άρθρο μας Σύγκριση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο