ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Νέα και άρθρα με θέμα: "Έκτακτο προσωπικό"


Θέσεις Έκτακτου Προσωπικου στο Πλαίσιο έργων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Tο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό και συγκεκριμένα εννέα (9) άτομο με τα οποία θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των παρακάτω προγραμμάτων/έργων:

  1. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΣΕ) ...
Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση μίας ή ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, σύμφωνα ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση επιλογής τεσσάρων θέσεων έκτακτου προσωπικού στο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών κοινοποίησε μια ανοικτή πρόσκληση για την επιλογή 4 θέσεων έκτακτου προσωπικού στις εξής ειδικότητες: Υπεύθυνου Παρακολούθησης & Διαχείρισης, Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Παρακολούθησης, Υπεύθυνου Διοικητικής Υποστήριξης, Νομικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης.

«Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και ...

Διαβάστε Περισσότερα
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο