Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

H ΕΕ προσλαμβάνει 122 Υπεύθυνους και Βοηθούς Ασφάλειας Εκπαιδευτικά Νέα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους και βοηθούς».

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο διαγωνισμούς, που περιέχουν τρεις τομείς έκαστος. Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε έναν τομέα ανά διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

Κύρια καθήκοντα των οποίων θα είναι να μεριμνούν για την ασφάλεια των προσώπων, των περιουσιακών στοιχείων και των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών, και οι οποίοι θα είναι επίσης ικανοί να εξασφαλίζουν τον συντονισμό ομάδων που εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, να μεριμνούν ανάλυση και την τεχνική και διοικητική εποπτεία όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις τεχνικής ασφάλειας.


Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

  • Υπεύθυνοι Ασφαλείας - Τομέας / Θέση: Επιχειρήσεις ασφάλειας (16), Τεχνική ασφάλεια (5), Πληροφορίες και ασφάλεια των εγγράφων (17)
  • Βοηθοί Ασφαλείας  - Τομέας / Θέση: Επιχειρήσεις ασφάλειας (37), Τεχνική ασφάλεια (28), Πληροφορίες και ασφάλεια των εγγράφων (19)


Υπεύθυνοι Ασφαλείας

Κύρια καθήκοντα των οποίων θα είναι να μεριμνούν για την ασφάλεια των προσώπων, των περιουσιακών στοιχείων και των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών, και οι οποίοι θα είναι επίσης ικανοί να εξασφαλίζουν τον συντονισμό ομάδων που εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, να μεριμνούν ανάλυση και την τεχνική και διοικητική εποπτεία όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις τεχνικής ασφάλειας.

Βοηθοί Ασφάλειας

Κύρια καθήκοντα των οποίων θα είναι να συμβάλλουν στις επιχειρησιακές πτυχές που συνδέονται με την προστασία προσώπων, περιουσιακών στοιχείων και ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών επί 24ώρου βάσεως και επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να:

  • είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
  • έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
  • γνωρίζουν άριστα τη μητρική τους γλώσσα και καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο B2)

Επιπλέον, οι Υπεύθυνοι Ασφαλείας πρέπει να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθούμενη από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα, ή επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποιούμενη με δίπλωμα ή πιστοποιητικό εκδοθέν από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από ίδρυμα όπως κρατική αστυνομική ή στρατιωτική ακαδημία ή ακαδημία πληροφοριών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον επταετή επαγγελματική πείρα.

Οι Βοηθοί Ασφαλείας πρέπει να κατέχουν πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθούμενη από τριετή επαγγελματική πείρα ή επαγγελματική κατάρτιση ακολουθούμενη από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα.

Μισθός: 2650- 5800 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη θέση.

Διάρκεια: Μόνιμη Σύμβαση

Προθεσμία: 26 Φεβρουαρίου 2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα