Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το καινοτόμο ΠΜΣ στη «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιώς Εκπαιδευτικά Νέα

To πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που αντικείμενο του είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις κεντρικές προκλήσεις της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης:

✓ Κάνοντας καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων

✓ Προσθέτοντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καινοτομίας στις επιστήμες της ζωής

✓ Εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές

✓ Ενσωματώνοντας πρακτικές βιωσιμότητας σύμφωνα με του 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

To ΠΜΣ απευθύνεται σε Αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Στελέχη Επιχειρήσεων, Κυβερνήσεων και Οργανισμών. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και τις 24/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστόστοπος ΠΜΣ: http://bioeconomics.edu.gr

e-mail: info@bioeconomics.edu.gr

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα