Μέχρι τις 15/9 οι αιτήσεις για το καινοτόμο ΠΜΣ στη «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 15/09/2021

To πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που αντικείμενο του είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατήρηση της βιο-ποικιλότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις κεντρικές προκλήσεις της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης:

✓ Κάνοντας καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων

✓ Προσθέτοντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καινοτομίας στις επιστήμες της ζωής

✓ Εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές

✓ Ενσωματώνοντας πρακτικές βιωσιμότητας σύμφωνα με του 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία προσφέρει:

  • δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά το 3ο εξάμηνο των σπουδών τους, σε μια σειρά από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • εντελώς δωρεάν στους μεταπτυχιακούς του φοιτητές σεμινάρια σε ειδικές θεματικές ενότητες, όπως επίσης και εκμάθησης λογισμικού.
  • συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνείς εκδηλώσεις, μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει διεθνώς
  • υποτροφίες κάθε εξάμηνο (τα πρώτα δύο εξάμηνα) σπουδών, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες καλύπτουν μέρος των διδάκτρων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος με εταιρείες, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – ΔΕΗ χορηγεί δύο υποτροφίες σε δύο πρωτεύσαντες φοιτητές σε κάθε κύκλο σπουδών. Η δε Aldemar προσφέρει δύο θέσεις Πρακτικής Άσκησης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για απόφοιτους και στελέχη επιχειρήσεων με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην οικονομία και τη διοίκηση και τα αντικείμενα που ασχολούνται με το βιο-περιβάλλον (βιολογία, χημεία, χημική μηχανική, γεωπονική κτλ.) χωρίς να αποκλείονται και άλλα συναφή επιστημονικά πεδία. 

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και τις 15/09/2021.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστόστοπος ΠΜΣ: http://bioeconomics.edu.gr

e-mail: info@bioeconomics.edu.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο