Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Economic Strategy
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΤΕΙ Θεσσαλίας: Ψυχική Υγεία (2018-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Ψυχική Υγεία» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση Συμμετοχής. 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 
7. Φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών. 
9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας. 

Το έντυπο αίτησης και το πρότυπο του βιογραφικού σημειώματος σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών υπάρχουν στις εξής ιστοσελίδες: 

http://teilar.gr/tei_msc.php και 
www.pgmentalhealth.teilar.gr

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ από 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 10:00 έως 13:00.

*Η υποβολή αιτήσεων παίρνει παράταση έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (http://teilar.gr/tei_msc.php) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.pgmentalhealth.teilar.gr)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην ψυχική υγεία. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων. 

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο. 

Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών.

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 950 € ανά εξάμηνο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Γραφείο Π.Μ.Σ στην «Ψυχική Υγεία» ΤΕΙ Θεσσαλίας 
Γραμματεία: Τσακιστάρα Κατερίνα 
τηλ. 2410684449 
e-mail: pgmentalhealth@teilar.gr

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΠΜΣ

Καθηγήτρια Κοτρώτσιου Ευαγγελία

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα