Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΑΣΠΑΙΤΕ: Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών», καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 1100.- Ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. παρέχει χρηματοδότηση για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε επιστημονικά συνέδρια για παρουσίαση εγκεκριμένων άρθρων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και όλων των άλλων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων άλλων ομοταγών Ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι εισακτέοι, ο μέγιστος αριθμός των οποίων ορίζεται σε τριάντα πέντε (35), θα επιλεγούν με βάση τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι ενδέχεται, κατά την διαδικασία επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη-επιστημονική συζήτηση, η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή. Κριτήρια επιλογής αποτελούν το βασικό πτυχίο (20 μονάδες), η ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών στην ΑΣΠΑΙΤΕ, αν υπάρχει, (10 μονάδες), η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, αν υπάρχουν, (10 μονάδες), η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, αν υπάρχουν, (10 μονάδες), η κατάθεση συστατικών επιστολών, αν υπάρχουν, (5 μονάδες), η διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική προϋπηρεσία, αν υπάρχουν, (8 μονάδες), η γνώση ξένων γλωσσών, αν υπάρχει, (7 μονάδες) και η προφορική συνέντευξη-επιστημονική συζήτηση (30 μονάδες).

Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε θέματα Σχεδιασμού και Ανάλυσης των Κατασκευών στις Επιστήμες του Μηχανικού, με κεντρικό στόχο τη συμβολή στη δημιουργία στελεχών έρευνας, εκπαίδευσης και βιομηχανίας με υψηλή και διεθνώς ανταγωνιστική ειδίκευση.

Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα και σεμινάρια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η  Μεταπτυχιακή Εργασία. Κατά το Α΄ και το Β’ εξάμηνο φοίτησης οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα/εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Η διπλωματική εργασία μπορεί να ανατεθεί με το πέρας του πρώτου εξαμήνου φοίτησης. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες−ECTS.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται μόνον απογευματινές ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ή/και Σαββατοκύριακα (συνήθως και κατά προτίμηση Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί), ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα μέρους των διαλέξεων με τηλεκπαίδευση. Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζομένους, υπό προϋποθέσεις.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται: ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κεντρικού πρωτόκολλου της ΑΣΠΑΙΤΕ: protokollo@aspete.gr, είτε ταχυδρομικώς ή με κατάθεση εντύπως στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ. Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων: μέχρι και τη Δευτέρα 10-10-2016 24:00 μμ., με την αποστολή: α) της αίτησης υποψηφιότητας, από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://masterinstructures.aspete.gr, β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, καθώς και γ) ότι άλλο θεωρείται από τους υποψήφιους ενισχυτικό της υποψηφιότητάς τους.

Μετά την αξιολόγηση, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

1) Αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://masterinstructures.aspete.gr

2) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3) Αναλυτική Βαθμολογία.

4) Συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν.

5) Ότι άλλο θεωρείται από τους υποψήφιους ενισχυτικό της υποψηφιότητάς τους.

Πληροφορίες: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Αμαρούσιο (Σταθμός “ΕΙΡΗΝΗ” ΗΣΑΠ)-ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ν.Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ. 141 21

Υπόψη: Αν. Καθηγητή Α. Σαββαΐδη Τηλ.: 210-2896830 και 6983521480 e-mail: asavaidis@aspete.gr

Ιστοσελίδα: http://masterinstructures.aspete.gr

Αθήνα, Ιούνιος 2016

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Αν. Καθηγητής Σαββαΐδης Αλέξανδρος


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο