Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΑΣΠΑΙΤΕ: Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ”

1. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 με τίτλο «Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική» (“Applied Computational Structural Engineering”)

Το ΠΜΣ, διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων εκ των οποίων το τρίτο αντιστοιχεί στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας η οποία και μπορεί να ανατεθεί με το πέρας του πρώτου εξαμήνου, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τόσο η παρακολούθηση των μαθημάτων, όσο και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτικά.

2. Στο Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά και αντίστοιχων Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), Απόφοιτοι Πολυτεχνείων ή Τεχνικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν τις νόμιμες περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας προϋποθέσεις. Επίσης γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι των παραπάνω σχολών/τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν το πτυχίο/δίπλωμα τους πριν την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Ο αριθμός εισακτέων -που πρέπει απαραίτητα να πληρούν ορισμένα ελάχιστα προσόντα - ορίζεται για το νέο ακαδημαϊκό έτος σε τριάντα (30). Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:

1. Ο γενικός βαθμός διπλώματος/πτυχίου και η σειρά του βαθμού διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπόλοιπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος (50 μονάδες).

2. Οι γνώσεις της αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών (10 μονάδες).

3. Οι γνώσεις πληροφορικής (10 μονάδες).

4. Προσωπική Συνέντευξη (20 μονάδες).

5. Λοιπές δεξιότητες και γνώσεις (10 μονάδες), όπως:

5.1.Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και η βαθμολογία στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία,

5.2.Η ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει,

5.3.Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σχετικοί με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν, και

5.4.Οι συστατικές επιστολές.

3. Τα μαθήματα του Προγράμματος διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

4. Δίδακτρα: Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και τα δίδακτρα για κάθε φοιτητή ανέρχονται στα 1,300.00 € για κάθε ένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τη δημοσίευση της παρούσας προσκλήσεως και έως τις 15/10/2016 αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα είτε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΠΜΣ (http://acse.aspete.gr) είτε ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Σχολής στη διεύθυνση:

 ΑΣΠΑΙΤΕ, Σταθμός Ειρήνη, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα 14121

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

"Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική"

6. Κατά την ημέρα της προσωπικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του ΠΜΣ τα κάτωθι δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

  • Τίτλος σπουδών με σειρά βαθμού διπλώματος σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος. Για τους απόφοιτους ΑΕΙ της αλλοδαπής, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αναλυτική βαθμολογία.
  • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ενδεχομένως πρόσθετων ξένων γλωσσών.
  • Αστυνομική ταυτότητα.
  • Αποδεικτικό ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει).
  • Άλλοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
  • Συστατικές επιστολές.

7. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://acse.aspete.gr), στο τηλέφωνο 210 2896922, 6945595776 και στο email secretariat.acse@aspete.gr.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγητής Π. Αστερής


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο