Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Economic Strategy
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων, πρακτική άσκηση καθώς και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται σε κάθε εξάμηνο και περιγράφονται παρακάτω και να επιλέξει άλλο ένα από τα υπόλοιπα τρία επιλογής, και τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. παρέχονται αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, την διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα καθώς και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας σε γλώσσα διαφορετική της ελληνικής.

 

Α' Εξάμηνο 

 • Φροντίδα Ψυχικής Υγείας βασισμένη σε ενδείξεις (8 ECTS)
 • Αγωγή – Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία έρευνας στην ψυχική υγεία (8 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω

 • Ψυχική Υγεία και Επαγγελματίες Φροντίδας (6 ECTS)
 • Κάπνισμα και άλλοι εθισμοί (6 ECTS)
 • Ψυχολογία ασθενών και των οικογενειών τους (6 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Διαπολιτισμική φροντίδα στην Ψυχική υγεία (8 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία (8 ECTS)
 • Ψυχική Υγεία και Φροντίδα (8 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω

 • Φροντίδα Ψυχικής Υγείας σε ηλικιωμένους και χρόνιους πάσχοντες (6 ECTS)
 • Συμπληρωματικές Μέθοδοι Θεραπείας στην Ψυχική Υγεία (6 ECTS)
 • Πένθος (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Κοινωνική Ψυχιατρική (8 ECTS)
 • Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (8 ECTS)
 • Επιδημιολογία στην Ψυχική υγεία (8 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω

 • Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας (6 ECTS)
 • Ψυχική υγεία Παιδιού και Εφήβου (6 ECTS)
 • Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Πρακτική Άσκηση (10 ECTS)
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα