Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Διαπολιτισμική Υγεία (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (4,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα στη Νοσηλευτική (4,5 ECTS)
 • Εκτίμηση Παιδιατρικών Ασθενών (4,5 ECTS)
 • Παιδιατρικά Νοσηλευτικά Προβλήματα (4,5 ECTS)
 • Γενικές Αρχές στην Παιδιατρική Θεραπευτική (4,5 ECTS)
 • Επείγουσα Παιδιατρική Φροντίδα (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Παιδιατρική Φροντίδα στην Κοινότητα (3 ECTS)
 • Ανακουφιστική νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Νοσηλευτικά προβλήματα παιδιών και εφήβων με καρκίνο (4,5 ECTS)
 • Φροντίδα νεογνού και βρέφους (4,5 ECTS)
 • Διαχείριση του Παιδιατρικού Πόνου (4,5 ECTS)
 • Παιδί και νεφρική νόσος, ιδιαιτερότητες της φροντίδας (2,5 ECTS)
 • Κλινική Άσκηση (α μέρος): 75 ώρες (10 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών (4 ECTS)
 • Νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε τεκμήρια: Πρωτόκολλα-Κατευθυντήριες οδηγίες (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Κλινική Άσκηση (β μέρος): 75 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2. Ειδίκευση: Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Αγωγή Υγείας (4,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (4,5 ECTS)
 • Βιολογία του Καρκίνου (6,5 ECTS)
 • Νοσηλευτικές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Άτομα με Διάγνωση Κακοήθους Νεοπλασίας (5 ECTS)
 • Σύγχρονες Θεραπευτικές Επιλογές στην Ογκολογία (5 ECTS)
 • Επιπτώσεις του Καρκίνου στο Άτομο, στην Οικογένεια και στους επαγγελματίες υγείας (5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Ο ηλικιωμένος ασθενής με καρκίνο (4 ECTS)
 • Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων με Καρκίνο (4 ECTS)
 • Φροντίδα Ασθενών με Αιματολογική Κακοήθεια (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Ο Καρκίνος ως Χρόνια Νόσος: Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Φροντίδα (7 ECTS)
 • Ηγεσία και Διαχείριση Πόρων στη Νοσηλευτική Ογκολογία και Ανακουφιστική Φροντίδα (4,5 ECTS)
 • Τεκμηριωμένη και Εφαρμοσμένη Έρευνα στη Φροντίδα Ανθρώπων με χρόνια νοσήματα (4 ECTS)
 • Ανακουφιστική Φροντίδα με μη κακοήθη απειλητικά για τη ζωή νοσήματα (4 ECTS)
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη φροντιστών (3 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω (7,5 ECTS):

 • Ανακουφιστική Φροντίδα παιδιών και εφήβων (3 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών (4,5 ECTS)
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (3 ECTS)
 • Οικονομία της Υγείας (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Κλινική Άσκηση 120 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

3. Ειδίκευση: Ψυχική Υγεία

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική (4,5 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής:

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων (2,5 ECTS)
 • Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (4,5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική (5,5 ECTS)
 • Ψυχοθεραπείες (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής (8 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Κοινοτική Νοσηλευτική για υγιείς πληθυσμιακές ομάδες (4,5 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων και Ειδικών Ομάδων (10 ECTS)
 • Ψυχοφαρμακολογία (5 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία και Νοσηλευτική Φροντίδα παιδιών και εφήβων (5 ECTS)
 • Κλινική άσκηση α μέρος (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Κλινική Άσκηση β μέρος: 75 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα