Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
ΑΣΠΑΙΤΕ
Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα
Τίτλος Προγράμματος
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Δίδακτρα
3150 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 35 άτομα/έτος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. To Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» αποσκοπεί στην παροχή εξειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στις εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων, στις δομές απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, στις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της κοινότητας, στις δομές ψυχικής υγείας, στα συμβουλευτικά κέντρα πρόληψης και θεραπείας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με σχετική δραστηριότητα, σε κρατικά ή και ιδιωτικά πλαίσια ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στοχεύει, μέσω της ενδελεχούς μελέτης και εμβάθυνσης, στην πλήρη κατανόηση της θεωρίας, της έρευνας, της σύγχρονης πρακτικής και διαχείρισης στα επιστημονικά πεδία – τομείς της συμβουλευτικής στη διά βίου ανάπτυξη, της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και των πολιτικών απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται στους συμμετέχοντες οι ειδικότερες γνώσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλες τις προαναφερθείσες δομές και πλαίσια. 
Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει: 
α) στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σύγχρονη έρευνα στο χώρο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
β) στην ειδίκευση επιστημόνων στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική της συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με σκοπό τη δραστηριοποίηση τους σε όλους τους σχετικούς τομείς και αντικείμενα παροχής συμβουλευτικής εργασίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
γ) στην παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στις προαπαιτούμενες γνωστικές περιοχές, προκειμένου για τη διερεύνηση και την ανατροφοδότηση των σύγχρονων θεμάτων της επιστήμης της Συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 
δ) στην ειδίκευση λειτουργών της εκπαίδευσης στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, ε ανάπτυξης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
ε) στη βελτίωση των ικανοτήτων σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της έρευνας στο πεδίο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.. 
στ) στη βελτίωση των προσωπικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενοι κοινωνικού, επαγγελματικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο